Анатомія ЛОР

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Дробіт Л. Р.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПЛ-31Дробіт Л. Р.
ФПЛ-32Дробіт Л. Р.

Опис курсу

Курс «Анатомія ЛОР» призначено для бакалаврів третього року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: поглиблене вивчення анатомічних і фізіологічних особливостей ЛОР органів, їх патологія, методи діагностики та профілактики.
Мета навчальнох дисципліни: поглиблення знань студенів із анатомічних та фізіологічних особливостей ЛОР-органів і їх поширених захворювань. Сформувати у студентів систему знань про анатомічні та фізіологічні особливості ЛОР-органів, основи патології ЛОР-органів, їх діагностику та профілактику.
Знати: анатомію, топографію і фізіологію ЛОР-органів; захворювання ЛОР-органів у різні вікові періоди; методи діагностики цих патологій, види травм ЛОР-органів у дітей; надання невідкладної медичної допомоги у разі виникнення травм, проводити оцінку здоров’я дітей; застосовувати методи профілактики захворювань у дітей; застосовувати методи долікарської допомоги, спрямовані на збереження здоров’я та життя дитини

Рекомендована література

Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К., Либідь, 2014. – 382 с.
Мітін Ю.В. Хвороби вуха, горла, носа. – К., ВСВ Медицина, 2015. – 192 с.
О. Д.Луцик Гістологія людини. – Київ, 2003 – 593 с
Атлас анатомії людини, -ме видання Френк Г. Неттер; наукові редактори перекладу Л.Р. Матешук-Вацеба, І.Є. Герасимюк, В.В. Кривецький, О.Г. Попадинець., 2020 – 36 сторінок

Допоміжна
Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. – Київ, «Професіонал», 2003. – 480 с.
Коцур Н.І., Л.П. Товкун та співавт. Анатомія та фізіологія дитячого організму: навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 322с.

Інтернет-ресурси:
Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://anatom.ua/basis/ukr/

Силабус:

Завантажити силабус