Психологія мовленнєвих образів

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728Дробіт Л. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728

Опис курсу

Мета курсу: метою курсу “Психологія мовленнєвих образів” є поглиблення та вдосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів для кращого розуміння процесу формування та розвитку мовлення, етапів розвитку мисленнєвих процесів, розуміння механізмів функціонування образного та словесно-логічного мовлення.

Завдання курсу:

– Закріпити теоретичні знання з вікової психології

– Поглибити розуміння формування пізнавальних психічних процесів

– Практично навчитися використовувати діагностичні та корекційні методики по роботі з образним мовленням та його формуванням у дітей

 

 

 

 

Рекомендована література

1. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навчальний посібник. — Київ: МАУП, 2000.р.

2. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. Київ: Ліра-К, 2020. 564 с.

2. Москалець В. П. Зоопсихологія та порівняльна психологія: підручник. Вид. 2, перероб., доп. Київ: Ліра-К, 2020. 225 с. С. 42-47; 54-62; 101-115; 133-151.

3. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. Вид. 2-ге, перероб., доп. Київ-Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2020. 436 с.