Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання та спорту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Сіренко Р. Р.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПД-41Бущак І. М.
ФПД-42Бущак І. М.

Опис курсу

Дисципліна розроблена таким чином, щоб студент оволодів необхідними знаннями щодо термінології фізичного виховання; отримав теоретичні та практичні щодо організаційних форм фізичного виховання дошкільників; засвоїв методику розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку; знав особливості фізіологічного та психологічного розвитку дітей; вмів визначати фізичний розвиток та функціональні можливості організму дітей; здобув навички для самостійної практичної роботи з використанням методів та засобів фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

Рекомендована література

 1. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. Білан ; за заг. ред. О.В. Низьковської. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 256 с.https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
 2. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : [навч. посібн.] / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: Університетська книга, 2004.– 424с.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Vilchkovskyy.pdf
 3. Вільчковский Е. С. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку : [навч.-метод. посібник] / Е. С. Вільчковский, Н. Ф. Денисенко, Ю. М. Шевченко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 128 с.
 4. Вільчковский Е. С. Організація рухового режиму дітей 5-10 років у закладах освіти / Е. С. Вільчковский, Н. Ф. Денисенко. – Запоріжжя : Диво, 2006. – 228с.
 5. Єфименко М.М. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку “Казкова фізкультура” / М. М. Єфименко. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 52 с.https://f.osvita.city/file/54/programakazkova-fizkulturaefimenko.pdf
 6. Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : [навч. посібн.] / Загородня Л.П., Тітаренко С.А., Барсуковська Г.П.; за заг. ред.. Л.П. Загородньої. – Суми: Університетська книга, 2018. – 272 с.
 7. Іванова В.В. Підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : теорія і практика : [монографія] / В.В. Іванова. – Івано-Франківськ: НАІР, 2020. – 414 с.https://en.calameo.com/read/003338077ee997b854c4f
 8. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному, навчальному закладі : Інструктивно-методичні рекомендації. (№ 1/9- 438 від 27.08.2004) // Дошкільне виховання., 2004. – №10. – С.5-7. https://ips.ligazakon.net/document/MUS27207
 9. Профілактика порушень постави і плоскостопості в умовах у дітей в умовах закладів освіти засобами фізичного виховання : [метод. реком.] / Укл. Н.С. Полька, С.В. Гозак, І.О. Калиниченко. – Київ, 2011. – 49 с.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Metodychni-rekomendatsii-kompleksy-vprav.pdf
 10. Томенко О.А. Фізкультурна освіта старших дошкільнят: інноваційна технологія: [монографія] / О.А. Томенко, А. Ю. Старченко. – Суми : Вид-во, 2016. – 169 с. Tomenko_Starchenko Fizkulturna osvita.pdf
 11. Iivonen S. The development of fundamental motor skills of four to five year old preschool children and the effects of a preschool physical education curriculum // Journal: Early Child Development and Care , vol. 181, no. 3, 2011, pp. 335–343.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430903387461
 12. Increasing Physical Activity in Preschool: A Pilot Study to Evaluate Animal Trackers / C.L. Williams; B.J. Carter; D. L. Kibbe; D. Dennison // Journal of Nutrition Educationand Behavior. – 2009. – V. 41. – pp. 47–52. https://www.jneb.org/article/S1499-4046(08)00085-7/fulltext

Матеріали

Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : [навч. посібн.] / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: Університетська книга, 2004.– 424с.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Vilchkovskyy.pdf

Методичні рекомендації (комплекси вправ)

Tomenko_Starchenko Fizkulturna

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус