Сіренко Романа Романівна

Посада: професор кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 0322768365

Електронна пошта: romana.sirenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 державне управління галузі фізичної культури і спорту; механізми формування фізичної та розумової працездатності спортсменів; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання плавання; функціональний стан організму спортсменів.

Курси

Публікації

Автор: монографій – 2, навчальних посібників – 6, тлумачних словників – 2, методичних праць – 7, статей – 236, тез – 44.
Голова оргкомітету наукових конференцій, що відбуваються щорічно на кафедрі з 2006 року та головний редактор збірників наукових праць: “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”; “Проблеми формування здорового способу життя молоді”.

Список публікацій:

Монографії:

Сіренко Р.Р. Комплексний контроль працездатності юних футболістів: методика, оцінка і корекція : [монографія] / Р.Р. Сіренко. – Київ: Федерація футболу України, ВКФ “Комбі ЛТД”, 2006. – 116 с.

Сіренко Р.Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 269 с. sirenko_monografia

Навчальні посібники:

Сіренко Р.Р. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144с.

Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності студентів : [навч. посібн.] / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с. Ф_В_курс_лекц

Сіренко Р.Р. Організація занять оздоровчої спрямованості  зі студентами (на основі шейпінгу та аквааеробіки) : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Л.В. Левків.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 178 с.

Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н. Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с. sirenko_sport

Сіренко Р.Р. Плавання: теорія, методика, практика : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 260 с.  sirenko-plavannyu.indd (1)
Словники:

Сіренко Р.Р. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки / Р. Сіренко, М.О. Сапронов, Ю.М. Пугач, Л.В. Левків.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 98 с.

Сіренко Р.Р. Тлумачний словник термінів фізичної культури та фізичної реабілітації / Р.Р. Сіренко, О.Ф, Павлишин, І.В. Савка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 226 с.

Статті (деякі з них):

 1. Сиренко Р. Значение социально-психологических факторов здорового образа жизни для популяризации физического воспитания среди молодежи / Р. Сиренко // Sciences of Europe. – Vol.2. – №32. – 2018. – P. 72–75. article
 2. Sirenko Romana. Administrative aspects of the state social-humanitarian policy in the educational sphere among countries of transformation type / Romana Sirenko // Science and education a new demention. Humanities and social sciences. – VII(32), Issue 129, 2019 feb. – P. 95–98. https://doi.org/1.31174/SEND-HS2019-192VII32-22
 3. Сиренко Р. Деятельность физкультурно-спортивных общест как субъектов государственного регулирования оздоровительно-воспитательной работы / Р. Сиренко // Legea si viata. – Nr. 5/2 (329). – Moldova, 2019. – P. 167 – 171. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/5-2/39.pdf
 4. Сіренко Р. Соціально-філософський базис феномену спорту та фізичної активності в суспільстві у контексті національного державотворення / Р. Сіренко // Публічне управління і адміністрування в Україні : науковий журнал. – Вип. 9. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – С. 67–70. http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/9-2019/14.pdf
 5. Сіренко Р. Державне регулювання у системі фізичного виховання в українських вищих закладах освіти під час інтеграції в європейський освітній простір / Р. Сіренко // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наук. зб. “Вісник Академії митної служби України”. Серія “Державне управління”). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – № 1(20). – С. 109–116.http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/1/1_2019.pdf
 6. Сіренко Р. Система фізичного виховання та спорту як об’єкт державного регулювання / Р. Сіренко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування [Електронне наукове видання]. – Харків : ХНТУ, 2019. – №1. http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/33.pdf
 7. Сіренко Р.Р. Теоретико-методичні засади формування здорового способу життя молоді / Р.Р. Сіренко, С.П. Можаровська // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму : колективна монографія; за заг. ред. Н.Є. Пангелової. – Переяслав (Київ. обл.), 2020.- С. 351–362.http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/5498/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Zanevskyy I. Reliability of testing of the electrical activity of muscles during isometric contractions in archery / I. Zanevskyy, R. Sirenko, O. Shukatka and other // International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 543-553, 2021. DOI: 10.13189/saj.2021.090321 (Scopus)https://www.hrpub.org/download/20210530/SAJ21-19922966.pdf
 9. Griban G. Pedagogical conditions for the formation of communicative competence of physical education teachers / G. Griban, D. Oleniev, R.Sirenko and other // Applied Linguistics Research Jurnal, 5(5), 48-57. DOI: 10.14744/alrj.2021.57689 (Web of science)
 10. Bodnar I.Influence of inclusive and segregative physical education for schoolchildren of different medical groups / I. Bodnar, Y. Pavlova, R. Sirenko and other // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 28th-29th, 2021. 307-317 (Web of sciencе)http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6169
 11. Griban G. Methodology for the professional speech competence formation of the students of higher education institution of physical culture and sport / G. Griban, D. Oleniev, R.Sirenko and other // Applied Linguistics Research Jurnal, 5(6), 157-167.DOI: 10.14744/alrj.2021.71245 (Web of science)
 12. Aghyppo О. The Effect of Physical Exercises and Ball Games on the Static Balance of Students with Musculoskeletal Disorders / О. Aghyppo, I.Pomeshchikova, L. Filenko, V.Pasko, R. Sirenko, O. Poproshaev // Sport Mont, 2021, 19 (3) (Scopus)DOI:10.26773/smj.211020
 13. Сіренко Р. Використання засобів плавання у осіб зі сколіотичною хворобою / Р. Сіренко, М. Кубіцька // Проблеми формування здорового способу життя молоді. ХІІІ Всеук. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – С. 73–76. https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/physical-education-and-sport
 14.   Zanevskyy, I., Labartkava, K., Sirenko, R., Rybchych, I., Dulibskyy, A., Martyniv, O., Zakhidnyy, V. (2021). General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(5), 2872–2878DOI10.18844/cjes.v16i5.6380 (Scopus)
 15. Кіндзер Б.М. Методика фізичної терапії самбістів із використанням засобів кінезіологічного тейпування при травмах шиї / Б.М. Кіндзер, Н.Л. Бабич, Р.Р. Сіренко, І.Є. Рибчич, І.М. Ільницький, Н.В. Петренко // Науковий часопис Націон. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – № 11 (143). – Київ, 2021. –С.75–83. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2021.11(143).16 https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/597/585
 16. Сіренко Р.Р. Механізми формування та реалізації державної соціально-гуманітарної політики щодо реформування системи охорони здоров’я у час пандемічних викликів / Р.Р. Сіренко, І.Є. Рибчич // Право та державне управління. – №3. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – С. 66–71.https://pdu-journal.kpu.zp.ua/issue-3-2021
 17. Парубчак І.О. Формування та реалізація державної політики реформ у системі охорони здоров’я на сучасному етапі викликів пандемії COVID-19 в Україні / І.О. Парубчак, Р.Р. Сіренко, І.Є. Рибчич // Публічне управління та митне адміністрування. №4 (31), 2021. – С.27–31. DOI 10.32836/2310-9653-2021-4.5http://www.customs-admin.umsf.in.ua/archive/2021/4/5.pdf
 18. Кійко В.І. Теоретичні аспекти формування гендерної компетентності інструкторів з фізичної культури / В.І. Кійко, Р.Р. Сіренко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської  та студентської молоді : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2021. – С. 86–89.https://www.academia.edu/s/904a65fd7c?source=created_email
 19. Sirenko P.O., Istomin A.H., Sirenko R.R., Khorkavyy B.V., Rybchych I.E. Special and preventive exercises for hamstring muscles in the training process of experienced football players. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2022, 26(5), 344-352. DOI https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0509 (Scopus)
 20. Сіренко Р. Трейлраннінг як вид спорту та спосіб активного дозвілля молоді / Р. Сіренко, І. Кушнір // Теоретичні аспекти формування гендерної компетентності інструкторів з фізичної культури. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської  та студентської молоді : ІІ Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2022. – С. 159–161. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42362/1/S_Ppitenko_Konf_2022_FZFVS.pdf

 

Біографія

1976 р. н., українка, народилась у м. Львові. З 1982 по 1992 роки навчалась у ЗСШ № 21 м. Львова, яку закінчила зі золотою медаллю. У 1997 році завершила з відзнакою навчання у Львівському державному інституті фізичної культури, отримавши кваліфікацію – викладач фізичної культури і спорту. З 1997 по 2000 роки – аспірант ЛДІФК. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію й отримала науковий ступінь – кандидата наук з фізичного виховання і спорту, з 2006 року вчене звання – доцента. У 2011 році закінчила правничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з відзнакою, отримавши кваліфікацію – правознавець. КМС з плавання, неодноразовий переможець та призер змагань з плавання всеукраїнського та міжнародного рівнів.

З 2001 року працює в Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі фізичного виховання та спорту, з 2005 року – завідувач цієї кафедри. Керівник наукової теми: “Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності”.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему “Уніфікація механізмів державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України” й отримала науковий ступінь – доктор наук з державного управління.

Рецензент авторефератів кандидатських дисертацій, навчальних програм, посібників та методичних напрацювань спеціалістів галузі фізичного виховання та спорту, опонент дисертаційних робіт. Керівник студентського наукового гуртка, тематика якого пов’язана з дослідженнями стану здоров’я студентів та чинниками, що впливають на нього, з проблематикою впровадження здорового способу життя, формуванням і підтриманням достатньої фізичної та розумової працездатності.

Розклад