Інноваційні технології у фітнесі та рекреації

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичного виховання та спорту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Сіренко Р. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Лекції 16

Практичні 16

2 курс, 1 семестр

читає проф.Сіренко Р.

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів необхідними знаннями щодо різновидів фітнесу та рекреаційної діяльності; отримав теоретичні та практичні відомості щодо створення фітнес-програм та застосування засобів активного дозвілля з метою впровадження здорового способу життя; знав особливості проведення фітнес-тренування з метою підвищення фізичних кондицій та забезпечення належного рівня розвитку рухових здібностей; вмів складати програму персонального та групового фітнес-тренування; володів навичками проведення рекреаційної діяльності; вмів складати маршрут туристичного походу.

Рекомендована література

 1. Беляк Ю. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. Львів : ЛДУФК, 2018. 208 с.http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13856
 2. Воловик Н. Основи оздоровчого фітнесу: навчальний посібник. К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 240 с.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19267/Volovik.pdf?sequence=1
 3. Воловик Н.І. Сучасні програми оздоровчого фітнесу : навч. посібн. для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. 2015. 48 с.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18980/Volovik%20N.pdf;jsessionid=CD4F8A0A061F0B71DBD2E50E040CEB1D?sequence=1
 4. Опришко Н.О. Сучасні оздоровчі фітнес програми для студентів: методичні рекомендації для самостійної роботи та самоконтролю знань студентів. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 48 с.
 5. Сіренко Р.Р., Левків Л.В. Організація занять оздоровчої спрямованості зі студентами (на прикладі шейпінгу та аквааеробіки) : навч. посібн. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 192 с.
 6. Спорт у вищих навчальних закладах : навч. посібн. Авт. кол.: Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А. [та ін.] ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 420 с.
 7. Тимошенко Л. О., Лабарткава К.В. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. Львів : ЛДУФК, 2014. Ч. 2. 176 с. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2874
 8. Товт В.А., Маріонда І.І., Сивохоп Е.М., Сусла В.Я.Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Навчальний посібник для викладачів і студентів. – Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», «Говерла». 2015. – 88 с.https://moodle.znu.edu.ua/mod/book/view.php?id=70879
 9. Тулайдан В.Г. Оздоровчий фітнес. – Львів, «Фест-Прінт». 2020. – 139 с.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31641/1/%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.pdf
 10. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. Авт. кол.: Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. Львів : ЛДУФК, 2010. 447 с.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/448688/mod_resource/content/1/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%202.pdf
 11. Чеховська Л., Сіренко Р. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навч. посібн. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. 172 с.
 12. Coffman S. Successful Programs for Fitness and Health Clubs 101 Profitable Ideas. Champaign: Human Kinetics, 2007. 224 pp.
 13. Howley E., Don Franks B. Fitness Professional’s Handbook.5th ed. Champaign: Human Kinetics, 2007. 568 pp.

Матеріали

Сіренко Р. Плавання : [навч. посібник] / Р. Сіренко. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 217 с. sirenko-plavannyu.indd (1)

Силабус:

Завантажити силабус