Практичний курс англійської мови ФПД (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
790ФПД-41Собчук А. А.

Опис курсу

Програма з курсу «Практичний курс іноземної мови» призначається для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» є формування компетенцій, необхідних вихователю з правом викладання іноземної мови в ЗДО

Міждисциплінарні зв’язки. «Практичний курс іноземної мови» – це навчальна дисципліна, яка пов’язана з країнознавством та літературою Англії, теоретичним курсом англійської мови, стилістикою та лексикологією.

Рекомендована література

Базова література:

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : [довід.] / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 1993. – 320 с.

Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування : [посіб.] / В.К. Шпак. – Київ, 2002. – 257 c.

Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge University Press, 1994. – 294 p.

Murphy R. Essential Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge University Press, 2002. – 298 p.

Roberts R. New Total English. Intermediate / Roberts R., Clare A., Wilson JJ – Pearson Longman, 2011. – 166p.

Додаткова література:

Гужва Т.Н. Английский язик. Разговорные темы / Т.Н. Гужва. – К.: Тандем, 1997. – 352с.

Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис / В.Л. Каушанская. – Изд. 2-е. – М.: Страт, 2007. – 319 с.

Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка: [пособ.] / В.Л. Каушанская. – М.: Страт, 2007. – 214 с.

Манси Е. Практикум по грамматике английского языка / Е.Манси. – К. : А.С.К., 2001. – 384 с.

Drozdova V.G. Speak Everyday English / V. G. Drozdova. – St.-Petersburg, 1994. – P. 2, 3. – 250 p.

Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File. Intermediate / Oxenden C., Latham-Koenig Ch. – Oxford, 2007. – 159 p.

Swan M. Practical English Usage / M. Swan.  – Oxford, 1996. – 324 p.

Swan M. The Good Grammar Book / M. Swan, K. Walter.  – Oxford University Press, 2008. – 275 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Практичний курс англійської мови 2022

Завантажити силабус