Собчук Анна Адамівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (мобільний): 067 721 68 59

Електронна пошта: anna.sobchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

підготовка вчителів початкових класів, інклюзія.

Курси

Публікації

Model of Primary School Teachers Training for Work in the System of Inclusive Education by Applying Extrapolation of Poland’s Advances in Training for Work / A.Sobchuk, N.Mykytenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 3, pp. 352-366, March 2020

Професійна підготовка вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзії засобами дистанційної освіти (досвід республіки Польща) / А.Собчук // The scientific heritage – Budapesht, Hungury – N 45 (2020) p.6 с.43-47

The features of the prospective primary school teachers trainig for professional activity in inclusive eduation / А.Собчук //  Молодий вчений. — 2019. — №8.

Підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища / Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С. 59-62

Роль та значення вчителя початкових класів у створенні освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми проблемами_тези / Собчук-Ліва А.А. // Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К.І.Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 247-250

Роль та значення вчителя початкових класів у створенні освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми проблемами / Собчук-Ліва А. // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип 25 (2-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. С. 196-201

Аналіз концептуальних підходів підготовки вчителя початкової школи /Собчук-Ліва А. // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 8 (151) серпень. – С. 160-167

Підготовка педагогів до роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзії / Собчук-Ліва А.А. // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 174-177

 

Біографія

Закінчила: педагогічний коледж ЛНУ ім. Івана Франка

ЛНУ ім. Івана Франка

Працювала: ЗОШ N21 вчитель англійської мови

Педагогічний коледж ЛНУ ім. Івана Франка викладач англ. мови

ЛНУ ім. Івана Франка факультет педагогічної освіти

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти –

Дисертаційне дослідження “Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзивної ранньої шкільної освіти в Польщі” – керівник доктор пед. наук, проф. Микитенко. Н.О. (захищене 18 серпня 2022 року)

Розклад