Іноземна мова фахового спрямування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
8Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
756ФПШ-31
ФПШ-32
880ФПШ-41
ФПШ-42доцент Деркач Ю. Я.
756ФПШ-41доцент Деркач Ю. Я.
ФПШ-42доцент Деркач Ю. Я.
880ФПШ-41доцент Деркач Ю. Я.
ФПШ-42доцент Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Методичні рекомендації до практичних занять

Reading

Граматичний довідник

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму