Актуальні проблеми дошкільної освіти (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лозинська С. В.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПД-41доцент Лозинська С. В.
ФПД-42доцент Лозинська С. В.

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання, обов’язкові для того, щоб аналізувати сутнісні особливості та основні виклики, з якими вони будуть зустрічатися у практиці роботи, та педагогічно доцільно розв’язувати проблеми в системі дошкільної освіти задля досягнення визначених цілей і результатів. Тому заплановано актуальні проблеми дошкільної освіти розглядати у зв’язку з розкриттям завдань дошкільного етапу становлення особистості дитини, умовами забезпечення її розвитку, провідною роллю виховання та навчання у соціалізації дошкільників, створенням з цією метою адекватного розвивального середовища в закладі дошкільної освіти, врахуванням широкої системи детермінант результативності дошкільного виховання.

Рекомендована література

Основна література:

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за ред. С. Нікітчиної. К.: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.

2. Аніщук А. Актуальні проблеми дошкільної освіти. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 152 с.

3.   Базовий компонент дошкільної освіти: Наук. кер. Піроженко Т. О; авт.. кол.: Байєр О.М., Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н.В., Загородня Л. П., Косенчук О. Г. ― К.: Видавництво, 2021. – 26 с.

Додаткова література:

1. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н.Лисенко, І. Шоробура, Л. Пісоцька та ін. К.: Слово, 2014. 472 с.

2. Козак Л., Швидка І. Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс. 2019. № 3-4 (22-23). С. 198-208.

3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / НАПН України. К.: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.

5. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: монографія. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. 172 с.

6.Крутій К. Реформування, модернізація і парадигми дошкільної освіти в Україні: теоретичні засади і погляд у майбутнє. http://ukrdeti.com/

8. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.

9. Фроленкова Н. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Internet-джерела:

1.     https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

2.     https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/

3.     https://vseosvita.ua/

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Актуальні проблеми дошкільної освіти 2022

Завантажити силабус