Теорія та методика екологічної освіти дошкільників

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840доцент Джура Н. М.ФПД-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-41доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти екологічної компетентності як складової професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти; формування системи професійних знань і практичних навичок з теорії та методики екологічної освіти дошкільників, необхідних для здійснення професійної діяльності в закладі дошкільної освіти; підготовка конкурентоспроможного фахівця-бакалавра з екоцентричним типом екологічної свідомості.

Цілі дисципліни. Набуття екологічної компетентності шляхом:

  • формування й розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької й інноваційної екологічної діяльності у галузі дошкільної освіти з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів в освіті;
  • формування системи екологічних знань і практичних навичок з теорії та методики екологічної освіти дошкільників, необхідних для здійснення професійної діяльності в закладі дошкільної освіти;
  • засвоєння системи інтегрованих знань і практичних навичок з питань організації природоохоронної діяльності у ЗДО і планування освітньо-виховної роботи з екологічного виховання в рамках проєкту «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку»;
  • формування у студентів умінь і навичок використання педагогічно доцільних засобів, методів, форм організації екологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку, необхідних для формування екологічної компетентності дошкільників;
  • розвиток креативності та вміння творчо застосовувати знання з природничих і психолого-педагогічних наук під час формування у дошкільників екологічної компетентності;
  • виховання соціально активної особистості, яка турбується про довкілля, охороняє та дбайливо використовує природні ресурси.

Рекомендована література

Базова
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Наказ МОН №33 від 12.01.2021/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 408 с.
3. Гладченко О.М. Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом. До Базової програми „Я у Світі” / О.М. Гладченко. – Х.: Видавнича група „Основа», 2011. – 191 с.
4. Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.
5. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
6. Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256 с.
7. Плохій З. П. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К.: Світич, 2010. – 144 с.
8. Дивний світ природи (заняття з екологічного виховання) // Бібліотека вихователя дитячого садка. – № 13 – 14. – 2006. – С. 80.
9. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400 с.
10. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-е вид., К.: Вища школа, 1990. – 302 с.
11. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2007. – 352 с.
12. Пришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України. – К.: Вища школа, 1995. – 335 с.
13. Яришева Н. Ф. Екологічне виховання дошкільників. – К.: Шкільний світ, 2001. – 55 с.
14. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 255 с.
Додаткова:
15. Бєлєнька Г. В. Змалку ближче до природи // Дошкільне виховання. – №6. – 2004. – С. 7 – 10.
16. Бєлєнька Г. В., Конюхова Т. Авторські казки про природу як засіб
формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку // Наука і сучасність. – № 43. – 2004.
17. Бусленко В. Організація еколого-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі // Дитячий садок. – №45 – 46. – 2004. – С. 21 – 23.
18. Взаємодія дитячого садка і сім’ї з питань екологічного виховання // Дитячий садок. – 2005, № 25 – 26. – С. 50 – 67.
19. Виховуємо захисників природи // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 3 – 4. – 2006. – С. 114 – 120.
20. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. – № 10. – 2001. – С. 8 – 9 .
21. Глухова Н. Є. Екологічна стежина в дитячому садку. – К.: Шкільний світ, 2001. – 54 с.
22. Глухова Н. Перший крок до природи // Дошкільне виховання. – № 3. – 2005.
23. Глухова Н. Стан довкілля – турбота кожного із нас // Дитячий садок. – № 25 – 26. 2004. С. 44 – 49.
24. Джура Н. М. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 5.
25. Хом’як Л. А., Джура Н. М. Використання методики ТРВЗ для формування природничо-екологічних навичок дітей дошкільного віку // Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» : збірник тез 5–6 лютого 2021 року м. Київ.
26. Джура Н. М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 3 (2020 р.) ISSN 2522-4360.
27. Джура Н. М. Пристайко М. Ю. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку // SWorldJournal, Issue №6, Part 4, №06-04 (2020), December 2020. – С. 69-72 (Index Copernicus) https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj06-04/swj06-04
28. Шкодин І. В., Джура Н. М. Еколого-розвивальне середовище для формування екологічної компетентності дошкільників // Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: збірник тез міжнародної науково-практична конференція (м. Харків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 44 – 47.
29. Воробей Г. Є. Екологічне виховання дітей з допомогою казок В. Сухомлинського // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 23. – 2005. – С. 1– 70.
30. Дяченко Т. Мандруємо екологічного стежиною // Дошкільне виховання. – № 5. – 2002. – С. 28.
31. Екологічна мандрівка // Бібліотека вихователя дит. садка. – № 11. – 2004. – С. 14 – 16.
32. Кот Н. М. Спільна робота дитячого закладу та сім’ї з екологічного виховання дошкільників // Додаток до газети «Дитячий садок». – №45 (14). – 2001.
33. Лисенко Н. В. Практична екологія для дітей. – Ів.-Франківськ: Сіверсія, 1999.
34. Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників // Дитячий садок. – 2004. – № 25 – 26. – С. 10 – 44.
35. Лохвицька Л. В. Створення навчально-ігрового довкілля для пізнавального розвитку дошкільника // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К.: Контекст, 2006. – С. 219 – 222.
36. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб. / Л. В.Лохвицька, Т. К.Андрющенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.
37. Романовська Д. Світ навколо нас – і я його частинка. Еколого – психологічний тренінг // Психолог. – 2006, № 21. – С.16 – 24.
38. Скребець В. Екологічна психологія // Психолог. – № 9, 2006. – С. 5– 7.
39. Согур Л. Н. Ігрові форми ознайомлення дітей з природою // Організація ігрової діяльності. – К.: Слово. – № 45. – 2010.
40. Федієнко В. В. Вивчаємо природу рідного краю. – Харків, 2001.– 24 с.
41. Яришева Н. Ф. Цільові прогулянки до парків та скверів // Дошкільне виховання. – №3. – 2003. – С. 7 – 12.
42. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 2004. – 407 с.
Інтернет-ресурси:
43. https://www.youtube.com/watch?v=RiYoVa45EFI&feature=youtu.be
44. Спецпроєкт “Рецепти росту” https://www.youtube.com/watch?v=fCa0juyCmnI
45. Відеозаняття https://youtu.be/rG_5wpWr-FQ
46. https://www.youtube.com/watch?v=B9R8Dt26ghQ
47. Відеоігри https://www.youtube.com/watch?v=7QxMAzlwH3M
48. Відеогра https://www.youtube.com/watch?v=94tvAu-Mac4
49. Відеогра з горішками https://www.youtube.com/watch?v=xy6f_zb5dno
50. Відеогра з цеглинками https://www.youtube.com/watch?v=qcSaEM5PhvA
51. Надихаємо на дії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esd.org. ua/node/331
52. Освіта для сталого розвитку в дії http://www.esd.org.ua/node/892
http://www.ecoosvita.org.ua/
59. Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус