Дитяча література (012)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132 Мацевко-Бекерська Л. В.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164 ФПД-11
ФПД-12

Опис курсу

Курс розроблений для того, щоб студенти могли зрозуміти, системно осмислити і засвоїти основні аспекти дитячої літератури. Водночас зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного читання, умінь цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес, теоретичний концепт, а також оволодіти основами методики викладання літературного читання. Після вивчення курсу бакалаври оволодіють необхідним комплексом знань та умінь для подальшої самостійної роботи у сфері дитячого читання, навчаться самостійно проводити цілісний поетикальний та методичний аналіз тексту.

Курс розроблений таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб здобути якісну освіту в ділянці літературознавства та методики читання. Тому в курсі представлений і огляд концепцій літературознавчого дискурсу, і аналіз процесів та інструментів, що потрібні для здійснення кваліфікованого літературознавчого та методичного аналізу художнього тексту.

Дисципліна «Дитяча література» є однією із нормативних дисциплін з спеціальності 012 Дошкільна освіта для освітньо-професійної програми рівня освіти бакалавр, яка викладається у І семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Рекомендована література

Базова

 1. Антологія української літератури для дітей: В 3 т. К. Веселка. 1984.
 2. Брандис Е.П. От  Эзопа до Дж.Родари. Очерки. М.1980.
 3. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література: Навчальний посібник. К. Вища школа. 1988.
 4. Література. Діти. Час. К. Веселка [1976–1990]: щорічник.
 5. Мацевко-Бекерська Л.В. Дитяча література та практикум виразного читання: Навчально-методичний посібник. Львів. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005.
 6. Мацевко-Бекерська Л.В. Дитяча література та практикум виразного читання: Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять. Львів. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005.
 7. Мацевко-Бекерська Л.В. Урок читання у початковій школі: Навчально-методичний посібник. Львів. 2004.
 8. Ревуцький Д. Живе слово: Теорія виразного читання для школи: Перевидання. Львів. 2001.
 9. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навчальний посібник // Упор. І.А.Луценко, А.М.Подолинний, Б Й.Чайковський. К. Вища школа. 1992.
 10. Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического воспитания. Л. 1963.

 

Допоміжна

 1. Білецький Д. М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. Посібник для студентів педучилищ. К. Рад. Школа. 1967.
 2. Історія української літератури: у 8 т. К. Наук. думка. 1967.
 3. Історія української літератури: у 2 т. К. Наук. думка. 1987-1988.
 4. Теорія літератури / За наук. ред. О. Галича. К.: Либідь, 2001.
 5. Історія української літератури: у 8 т. К. Наук. думка. 1967.
 6. Історія української літератури: у 2 т. К. Наук. думка. 1987-1988.
 7. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Величко М. О. К. Центр учбової літератури. 2007.
 8. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. К. Центр учбової літератури. 2007.
 9. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : [у 2 т.] / [за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан. 2005.
 10. Літературознавчий словник-довідник. К. 2006.
 11. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник. К. 2002.
 12. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие / Под ред. Л. Андреева. М. 2001.
 13. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей. Івано-Франківськ. Тіповіт. 2013.
 14. Качак Т. Літературна освіта молодших школярів. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ. 2016.
 15. Качак Т. Б. Методика навчання літературного читання як компонент інтегрованого курсу «Дитяча література та методика навчання літературного читання»: Курс лекцій. Івано-Франківськ. 2018.
 16. Державний стандарт початкової освіти. URL: http://dano.dp.ua/attachments/article/303.pdf
 17. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко. 1-2 класи:

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/1tipova-osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko.docx

 1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко. 3-4 класи:
 2. https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/10/tipova-osvitnya-programa-3-4-klas-proekt-1.docx
 3. Типова освітня програма, розроблена  під керівництвом Р. Б. Шияна. Цикл І:
 4. http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/tipovaosvitnyaprograma-1.doc
 5. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. Цикл ІІ. Проект. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/10/programa-3-4-proekt-2.doc
 1. Художні твори для дітей та юнацтва українських та зарубіжних письменників, передбачені для вивчення навчальною програмою курсу «Дитяча література». Художні твори для дітей та юнацтва українських та зарубіжних письменників, передбачені для вивчення навчальною програмою курсу «Дитяча література»

 

 Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади (Library of the world literature – original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.
 2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/
 3. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
 4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.org/
 5. Львівська обласнабібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/org.ua/
 6. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.
 7. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
 8. Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу Дитяча література (012, Дошкільна освіта) 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус