Мацевко-Бекерська Лідія Василівна

Посада: завідувач кафедри світової літератури факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: lidiya.matsevko-bekerska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: old.lingua.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія літератури; наратологія; жанрознавство; герменевтики; рецептивна естетика; психолого-педагогічні аспекти викладання світової літератури; дитяча література та методика навчання; Нейролінгвістика в літературно-методологічному дискурсі.

Курси

Публікації

 1. Ознаки неореалізму в ранній прозі В.Винниченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – 1999. – Ч. І. – С.329-335.
 2. Особливості реалізму в літературі початку ХХ ст. (Компаративний огляд оповідань В. Винниченка, І. Буніна, Т. Манна) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 1999. – № 8. – С.40-45.
 3. Скорочуючи шлях від учня до вчителя (З практики особистісно-зорієнтованого навчання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 1999. – № 9. – С.10-13.
 4. Українська тематика у творчості І. Буніна // Проблеми слов’янознавства. – 2000. – Вип. 51. – С. 128-137.
 5. Жінка у потрактуванні Винниченка // Українська мова та література. – 2000. – Число 14(174). – С. 7.
 6. Засоби характеротворення у малій прозі В.Винниченка // Дивослово. – 2000. – №4. –С.11-14.
 7. Всупереч літературознавчій традиції (Переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах Г.Флобера і В.Винниченка) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №2. – С.45-47.
 8. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №12. – С.16-19.
 9. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.21-23
 10. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №10. – С.20-23.
 11. Літературна балада (До уроків компаративного аналізу) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.23-26.
 12. (Бекерська Л.) Компаративістика? Так! Але не випадкові фрагменти, а як цілісна система аналізу твору // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.9-10.
 13. Щоб учні забули про дзвінок на перерву // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №5. – С.29-32.
 14. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №4. – С.23-25.
 15. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №3. – С.16-18.
 16. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001 – №2. – С.11-14.
 17. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №1. – С.23-26.
 18. Психологія ката: моральний імператив ( оповідання В.Винниченка «Промінь сонця» та М.Коцюбинського «Persona grata») // Українська мова та література в школі. – 2003. – №1.
 19. Параметри хронотопу в малій прозі В.Винниченка. – Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С.129-140.
 20. Прищеплювати учням розуміння літератури як явища словесного мистецтва. Розмова про мандрівку, яка не має кінця. Вступний урок із зарубіжної літератури у 6 класі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – –  № 8. – С.14-16.
 21. Урізноманітнювати засоби характеристики художнього образу (з практики вивчення образів головних героїв роману Вальтера Скотта «Айвенго») // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2002. – № 9. – С.26-31.
 22. Чарлз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2002. – № 11 (листопад). – С.12-15.
 23. Романтика подвигу і дружби (Урок-презентація з елементами творчої роботи за історико-авантюрним романом Олександра Дюма «Три мушкетери») – 7 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2003. – №5 (Травень). – С. 22-25.
 24. Осучаснити читацькі вартості школярів (не залишати поза увагою новітні постмодерністські художні твори, а використовувати їх в роботі з естетичного виховання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2003. – №5 (Травень). – С.61-62.
 25. Урок-суд з елементами компаративного аналізу за повістями М.Твена «Пригоди Тома Сойєра» і В.Короленка «Діти підземелля» (6 клас) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2005. – №5 (Травень). – С.37.
 26. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології: [монографія] – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.
 27. Параметри хронотопу в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С.129-140.
 28. Психологія ката : моральний імператив (оповідання В. Винниченка «Промінь сонця» та М. Коцюбинського «Persona grata») // Українська мова та література в школі. – 2003. – № 1. – С. 24-26.
 29. Топос дороги: поетика, рецепція (мала проза В. Винниченка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Част. 2: матеріали Міжнародної наукової конференції [«Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?»], (Львів, 14–15 травня 2003 р.) / М-во освіти і науки, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л.: Львів. нац. ун-т імені І. Франка, 2004. – С. 43-49.
 30. «Злиття горизонтів» в інтерпретації малої прози  В. Винниченка // Теорія літератури, компаративістика, україністика: [збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упорядники М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша, О. Лабащук, Я. Гринчишин, С. Ткачов. –  Studia metodologica. – Вип. 19]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 201-207. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Studia_methodologica/N19.pdf
 31. Солярні мотиви у малій прозі Володимира Винниченка // Мандрівець. – 2007. – № 4. – С. 48-53.
 32. Трансформація одного мотиву (оповідання В.Винниченка) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 124-134. – Режим доступу: npu.edu.ua/…/cgiirbisexe?
 33. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту // Studia metodologica. – Вип. 21. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 27-34. – Режим доступу: tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/…/1/Matsevko.pdf
 34. Новітній формат історії української літератури: Рецензія (Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ, Медобори, 2007. – 474 с.) // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С.93-94.
 35. Методичні рекомендації до спецкурсу «Мікропоетика стилю: методика компаративного вивчення» // Studia metodologica. – Вип. 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 20 с.
 36. Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2007. – Вип. 119. – С. 173-180.
 37. До питання про суть автора в літературі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2008. – № 2. – С. 57-60.
 38. Дискурс читача у наративній структурі літературного твору: рецепція та інтерпретація в естетичному  діалозі // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 23. – С. 290-306.
 39. Наративний формат української літератури початку ХХ століття // Studia metodologica. – Вип. 23. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 86-90.
 40. Точка зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 73-78.
 41. Функція точки зору у текстових варіантах гомодієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 53-59. – Режим доступу:  http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4                                                                                                                         
 42. Повторюваність і модальність як важливі аспекти стилістичної еквівалентності // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ / Ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 12-22.
 43. Інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Українська мова та література в школі. – 2008. – № 9. – С. 104-111.
 44. Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 47-51.
 45. Наратор у літературно-художньому дискурсі: між текстом і твором // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. Вип. ХVІІ. – Бердянськ: Берд. держ. пед. ун-т, 2008. – С. 477-488.
 46. Комунікація у наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 161-171.
 47. Наративна конфігурація точки зору (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 213-230. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4
 48. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Дивослово. – 2008. – № . 12. – С. 37-42.
 49. Наратологічні аспекти нового прочитання літературної класики // Studia metodologica. – Вип. 24: матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» / Упорядник І. В. Папуша], (Тернопіль, 10–11 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С.  205-211.
 50. Категорія точки зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора // Studia methodologica. – Випуск 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 133-136. – Режим доступу: edu/2450918/Studia_methodologica_26
 51. Своєрідність наративної конфігурації дитячої літератури (на матеріалі української малої прози на порубіжжі ХІХ – ХХ ст.) // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» (Львів, 8-10.05.2008). – С.134-142.
 52. Голос і точка зору в просторі дитячого тексту // Українська мова та література в школі. – 2009. – № 2. – С. 89-99. – Режим доступу: http://library21.ru/ru/ru
 53. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 67-74. – Режим доступу: http://1576.ua/uploads/files/4932/slovo_i_chas_2009_02_578_lyutiy.pdf
 54. Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. Вип. ХХ.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (Бердянськ, 15–16 вересня 2008 р.) / НАН України, М-во освіти і науки, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т філології Бердянського державного педагогічного університету. – Донецьк: Т-во Юго-Восток ЛТД, 2009. – С. 298-307. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16541/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=54&type=title
 55. Наративна проекція портрета у малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – Вип. 44. Ч.2. – С.210-219.
 56. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі творів М.Коцюбинського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Вип. 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С.129-137.
 57. Наративна проекція концепту «герой» // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2009. – Вип. 78. – С.278-292. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/18496/32-Matsevsko-Bekerska.pdf?sequence=1
 58. Мистецький пошук в відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред. д.ф.н. Поплавської Н.М. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – С.29-35. – Режим доступу: сatalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=380655
 59. Горизонти інтерактивного навчання у контексті ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 53. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С.106-110. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_53/issue_53.pdf
 60. Самоідентифікація та самовизначення української освіти у європейському освітньому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.168–176.
 61. Наратор як втілення інтерсуб’єктивності у матерії художнього тексту // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – C.257–269.
 62. Своєрідність наративної конфігурації дитячої літератури (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» (Львів, 8-9 травня 2008 р.). – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2009. – С. 124-142.
 63. Класика українського письменства: нове прочитання (рецензія: Ткачук М.П. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси: Монографія – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 216 с.) // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 336-340.
 64. Підготовка вчителя та викладача світової літератури: принципи методологічної парадигми // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск 1. – С.78-84.
 65. Наратив як форма антропологізації літературного твору // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Вип. 83. – С.199-211. – Режим доступу: rbis–nbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 66. Наративна модальність як спосіб регулювання художньої інформації // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 18. – 2010. – С.31-39.
 67. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 23-40. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 68. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 31. – С. 385-– Режим доступу:  library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe
 69. Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури // МОВА І КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. Х (146). – С.74-80. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 70. Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч.1. – С. 10-18.
 71. Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект // Література. Діти. Час.: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С.17-25.
 72. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Випуск 4.8. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 140 с. (Серія «Філологічні науки»). – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/14.4.8.pdf
 73. Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Випуск 18. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 52-59. – Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_18/articles/6Matsevko.pdf
 74. Наратив містичного у прозі Марка Леві // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 84. – С.46-54.
 75. «Коли тихо дощить на місто»: комунікативні аспекти міського тексту (збірка А.Содомори «Сльози речей») // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 24 (235). – 2011. – Частина І. – С.196-203.
 76. Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації // Євронаука: збірник наукових праць молодих учених України. – Вип. 8 / гол. ред. В.О.Доровський; відп. ред.. Т.М.Макарова; МОН України; КФ ЄУ; КДПУ; в 2-х ч. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – Ч. 2. – с.53-64.
 77. Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу // МОВА У КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. ІV (150). – С.439-447. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 78. Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури (тези) // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25–26 жовтня 2011 р. – Львів: Науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – С.18-
 79. Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 158. Вип. 170. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – С. 42-46.
 80. Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч.1. – С.168-180.
 81. Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. ред. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – Випуск ІІ. – С.91-101. – Режим доступу: pu.if.ua/files/zbirnyky/Sylt–Chut-2.pdf
 82. Рецептивний дискурс малої прози: наративна конфігурація інтермедіальності // Питання літературознавства: Науковий збірник /гол. ред. О.В.Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С.228-242. – Режим доступу: irbis–nbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 83. Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій // Літературний процес: методологія, імена, традиції: зб. наук. праць (філологічні науки); / редкол.: Бондарєва О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С.111-116.
 84. Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення в малій прозі //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – Ч.1. – С.235-247.
 85. Концепт пам’яті у дискурсі прозового наративу Юстейна Ґордера //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч.1. – С.296-306.
 86. Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Вип. 34–35. – С. 96-103.
 87. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – – Вип. 20. – Ч.1. – С. 251-259. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1519
 88. Ментор словесного мистецтва чи «чарівне дзеркало»? Герменевтичний дискурс дитячої літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С.10-15. нема
 89. Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт? // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – С.33-42.
 90. Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 64-68. – Режим доступу: irbis–nbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 91. Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс // Діалог і далогічність в українській літературі ХІХ-ХІ ст. Монографія. / За заг. ред. проф. Малютіної Н.П. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2013. – 288 с. – С.26-41.
 92. Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової  конференції, 5-6 квітня 2013 р., м. Київ / МОН України, Київський ун-т імені Б.Грінченка; за заг. ред. О.Є.Бондарєвої [редкол.: О.Є.Бондарєва, І.Р.Буніятова, М.С.Васьків, О.В.Єременко, О.В.Кудряшова, В.І.Кузьменко, Я.О.Поліщук]. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2013. – С. 122-130.
 93. Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М.Коцюбинського) // МОВА І КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VІ (160). – С.306-315. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 94. Особистість педагога у новочасній парадигмі освітнього поступу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог», 15–16 травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, С.О.Сисоєва, Т.Левовицький, Е.Хофман]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 20-29.
 95. Аспекти інтеркультурності в новітньому літературознавчому дискурсі // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІІ. – Ч.1. – С.158-170.
 96. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (1) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 306-317. – Режим доступу: nau.edu.ua/index.php/go/article/download/…/9491
 97. Наратологічні обрії сучасного літературознавства // Spheres of Culture. – Volume ІІІ. – Lublin, Poland, 2012. – С. 23-37. – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 98. Рецепція як концепт форматування естетичного діалогу // Ювілейний збірник на пошану Р.С.Помірка // Пристрасть науки / упоряд.: М.Латик, Г.Матіїв. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 81-91.
 99. Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 12 (271), червень, 2013. – С. 78-88. – Режим доступу: ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/2701/1/8.pdf
 100. Наративна послідовність як засіб організації художнього викладу // Не йти вперед – це йти назад: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, д-ра філол. наук, професора. – Львів: ПАІС, 2013. – С. 184-194.
 101. Світова література. 5 клас. Робочий зошит (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-99). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 102. Світова література. 5 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві : О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-98). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 103. Світова література. 5 клас. Книга для вчителя (у співавторстві : О.М.Ніколенко, Л.В.Мацевко-Бекерська, О.В.Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 16.07.2013 р. № 14.1/12-Г-331). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 104. Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури: Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 77-95.
 105. Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці» // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 56-60. – Режим доступу: chdu.edu.ua/article/view/73592
 106. Мотивационный контекст преподавания литературы в условиях постглобализированного общества // Актуальные проблемы филологии: Международный научный ежегодник (10 июля 2013 г.) – Вып. 7. – Барнаул; Рубцовск: Изд-во Алт. Ун-та, 2013. – С. 84-93.
 107. Діалог культур у фаховій підготовці педагога // Kulture – Changes – Education. – Rzeszow, 2013. – Volume – S. 150-169 (у співавторстві). – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 108. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках нових горизонтів // Всесвітня література в школах України. – 2013. – № 6 (391). – С. 9–14.
 109. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 176-187. – Режим доступу: nau.edu.ua/index.php/go/article/download/…/9491
 110. Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови / Матеріали V щорічної Міжнародної наукової конференції, 4-5 квітня 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту викон. орг. Київс. міськ. ради (КМДА), Київський ун-т імені Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова, С.О.Євтушенко та ін. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2014. – С. 185-195.
 111. «Феномен Юаси» і сучасна літературна освіта // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського та доктора філологічних наук, професора В.Г.Матвіїшина). Збірник статей / Редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Випуск ІІІ. – С.289-299. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2014_3_37
 112. Інтерпретація як спосіб пізнати сенс літературного твору // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2013-2014. Вип. 40-41. – С. 11-15. – Режим доступу: if.ua/depart/Vis_fil_journal/…/file/Visnyk_Philology_2013-2014_40-41.pdf
 113. Ab ovo : до генези теоретичного осмислення новітньої методичної думки у викладанні світової літератури: Рецензія на видання : Султанов Юрій. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці / Юрій Султанов / редкол.: І.В.Козлик (голова), А.М.Мартинець (відпов. секретар) та ін. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2013. – 324 с. // Всесвітня література в школах України. – №6. – Червень, 2014. – С. 37-42.
 114. Світова література. 6 клас. Робочий зошит. (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-723). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 115. Світова література. 6 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-722). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 116. Світова література. 6 клас. Книга для вчителя (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Л.В.Мацевко-Бекерська, О.В.Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 10.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1144). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 117. Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 30. – С. 181-196. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/
 118. Наративні аспекти малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції і сучасність = Ukrainian Philologie: Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 634 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип.14; ч. 1). – С. 131-140.
 119. Текстові варіанти наративної повторюваності в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // «З роду нашого красного…»: перша професорка Волині: зб. наук. праць на пошану проф. Л. К. Оляндер / упоряд.: М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. – Луцьк.: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 575-585.
 120. Рецептивний потенціал наратора в літературному творі // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, ред..-кол.: Л.В.Грицик (голова) [та ін.]. – К, 2014. – С.176-187.
 121. Казкові наративи у прозі Марка Леві // “У тридев’ятому царстві ”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С.95-97. – Режим доступу: http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ifsk/mk-ifsk-1.pdf
 122. Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – С. 169-173. – Режим доступу:  kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/9
 123. Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Ю.Ґордера «Помаранчева дівчинка» // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.3. – С.68-79. – Режим доступу:  org/sites/bdpu.org/files/konferencii/1/мацевко.doc
 124. Рецептивний горизонт прозового наративу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог:  Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015 р. – С. 197-200. – Режим доступу:  http://eprints.oa.edu.ua/4211/1/76.pdf
 125. Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі // Мова і культура (Науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. V (173). – С.192-198. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/attachments/article/24/173.pdf
 126. Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21–22 травня 2015 р.): збірник тез / упорядники: І.Я.Глазкова, В.В.Богдан, О.О.Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.103-106. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe
 127. Інтерпретаційні лакуни як виклик для сучасної літератури // Spheres of Culture. – Volume ХІІ. – Lublin, Poland, 2015. – С.25-35. – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 128. … ТВОРЧИНЯ. Рецензія на монографію «Жаркова Р.Є. сТИхіЯ жіночого письма: самопрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко). – Львів: Норма, 2015. – 208 с.» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 352-357. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4
 129. Лекція як методична константа у викладанні світової літератури // Султанівські читання: [збірник статей] / редкол. : І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2016. – Вип. V. – С.259-267. – Режим доступу: if.ua/…5/Matsevko–Bekerska5el.pdf
 130. Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т.ІІІ (178). – С.66-73. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 131. Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 33. – К. : Університет «Україна», 2016. – С.233-244. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe
 132. Концептуалізація точки зору в прозовому наративі Марка Леві // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2016. – Вип. 24. Ч.1. – С.180-188.
 133. Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип. 14. – С.217-223. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 134. Мацевко-Бекерська Л.В. Наративні межі художнього дискурсу в прозі М.Леві / Л. Мацевко-Бекерська // Тези Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Горизонт очікування» (8–9 квітня 2016 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). – Харків, 2016. – С. 40-41.
 135. Пригода як наративний центр у романах Марка Леві // Тези Міжнародної наукової конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа»: [зб. наук. матеріалів конференції] (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / [гол ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.107-108.
 136. Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи // Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час».  –  Вип.  VI  :  Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11  жовтня  2016  року).  –  Старобільськ  :  Вид-во ДЗ  «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2016. – С. 88-93. – Режим доступу:  ua/fileadmin/…/Visnyk_2016_vyp6_15.pdf
 137. Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М. Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст. // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т.ІV (179). – С.192-200. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 138. Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера // Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 22. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. – С. 24-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_22_4
 139. Пригода як наративний центр у творах Марка Леві// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 45. – С. 238-254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_45_22
 140. Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Випуск 76. – Харків, 2017. – С.235-240. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Visnyk_76_2017.pdf
 141. Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т.І (186). – С.54–60.
 142. Мовчання тексту як засіб літературного спілкування // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції (6–7 квітня 2018 р.). – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. – С.83–84.
 143. Точка зору як засіб моделювання наративу // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал / [редкол. : І.П.Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 8. – С. 209–213.
 144. Екзистенційні максими як домінанта художнього стилю Андрія Содомори // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Видавництво Ужгородського університету, 2018. – С. 203–207.
 145. Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера // Docendo discimus : ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.280–292.
 146. Діалог інтенцій як формат репрезентації художнього світу // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 21. – Т.ІІ (191). – С.294–302.
 147. Дитяча література: віднаходження координат (Рецензія на навчальний посібник «О.Бобир, Т.Михед Студії з історії англійської дитячої літератури. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 264 с.») // Всесвітня література в школах України. – 2018. – №7. – С.36–40.
 148. Matsevko-Bekerska, L. (2019). The text – the reader – the literary writing: a cognitive and narratological paradigm. Scientific Journal of Polonia University34(3), 36-46. https://doi.org/10.23856/3404
 149. Читач у фокусі когнітивної наратології / Лідія Мацевко-Бекерська // «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт». Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : Тези доповідей круглого столу, присвяченого Дню науки, 21 травня 2019 р., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С.29.
 150. У співавторстві: «Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 151. У співавторстві: «Антологія. Казка в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 152. У співавторстві: «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 153. Narrator in the artistic world: the cognitive projections // Vectors of the development of philological sciences at the modern stage : collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, M. Yu. Ivanchenko, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.134-156. doi.org/10.36059/978-966-397-124-7/134-156
 154. The reader’s discourse in the cognitive and narrative structure of a literary writing: reception and interpretation in the aesthetic dialogue // Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph /I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.201-216. doi.org/10.36059/978-966-397-131-5/201-216
 155. Love as a cognitive dominant in formatting the point of view in The Orange Girlby Jostein Gaarder // Efficiency level and the necessity of influence of philological sciences on the development of language and literature : collective monograph/ D. Bialyk, L. I. Didukh, M. Yu. Ivanchenko, V. P. Kazarin, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.109 –122. doi.org/10.36059/978-966-397-170-4/190-122
 156. Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника // Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть: колективна монографія / упорядкування та наукове редагування: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. – Івано-Франківськ : ВГЦ «Просвіта», 2020. – С. 176-191.
 157. Matsevko-Bekerska, L. (2020). Literary education: new horizons in the University’s competition for elitism and eliteness // Scientific Journal of Polonia University. – 38(1). Vol. 1 – Р. 80-85. DOI: https://doi.org/10.23856/3810
 158. Мацевко-Бекерська Л. В. Когнітивні маркери художнього наративу / Лідія Мацевко-Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22. – Т.VІІ (202). – С. 148-156.
 159. Мацевко-Бекерська Л. В. Концепт пам”яті в ціннісній парадигмі Юстейна Ґордера // “Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст”: Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 59–60.
 160. КОЛИ «ПАМ’ЯТАТИ» І «ЗНАТИ» ОЗНАЧАЄ: «БУТИ» : Рецензія на монографію «Роздольська Ірина. Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020» // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 32. Том 2. – С. 249-251.
 161. Академічна освіта і викладач: Маркери хронотопу «після 12 березня 2020 року» // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2020. – С. 271-276.
 162. Сучасний формат когнітивної наратології: Ad fontes / Л. В. Мацевко-Бекерська // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (30–31 жовтня 2020 р., м. Венеція, Італія). – Венеція, 2020. – С. 166-169. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-46
 163. Conversation Analysis Tool as an Effective Means for Teaching the University Courses of English and World Literature (Roksoliana Kokhan, Lidiia Matsevko-Bekerska, Yuliia Lysanets) // Arab World English Journal (AWEJ) Volume 11. Number4 December 2020. Pp. 307-318. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no4.20 (ESCIWeb of Science by Thomson Reuters)
 164. BULGAKOV AND XXth CENTURY LYTERARY PROCESS Aleksieieva N. M. «The Master and Margarita» by M. Bulgakov in the Literary Context of the XXth Century (Artistic Synthesis. Narrative Strategies. Mythopoetics): monograph. Kharkiv, 2019. 380 p. (рецензія на монографію) DOI: 10.21272/Ftrk.2020.12(2)-18
 165. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
 166. Наративно-когнітивні маркери часу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» // Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – Р. 143-147.
 167. Мацевко-Бекерська Л. В. Суб’єктивні трансформації художнього наративу: когнітивний аспект //International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24,  – Vol. 1. – Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. – P. 289-293.
 168. Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив «простого тексту» // Міжнародний науковий конгрес “Василь Стефаник і світова культура”, 13-14травня 2021 року, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 169. The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive Narratology // Arab World English Journal (AWEJ) Volume 12. Number 2. June 2021 Pp. 364-376 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no2.25 (ESCIWeb of Science  by Thomson Reuters)

Біографія

Розклад