Дитяча література з методикою навчання літературного читання (013, ПО)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116 Мацевко-Бекерська Л. В.ФПШ-11, ФПШ-12
232 Мацевко-Бекерська Л. В.ФПШ-11, ФПШ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-11Жаркова Р. Є.
ФПШ-12Жаркова Р. Є.
232 ФПШ-11Жаркова Р. Є.
ФПШ-12Жаркова Р. Є.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Дитяча література з методикою навчання літературного читання» полягає у:

 • визначенні, осмисленні та практичному опануванню особливістю предмету вивчення;
 • ознайомленні студентів з літературним процесом в українському та світовому письменстві у дискурсі дитячого читання;
 • окресленні історико-літературного, науково-дослідницького, культурологічного контексту становлення дитячої літератури;
 • запровадженні теоретичного інструментарію сучасного літературознавства для пізнання художньо-естетичних особливостей дитячої літератури;
 • викладенні програмового матеріалу в контекстному, особистісно адаптованому вимірі;
 • проектуванні змісту програми на систему методичних навиків і вмінь для практичного застосування у педагогічній діяльності в умовах початкової школи.

Завдання навчальної дисципліни «Дитяча література з методикою навчання літературного читання» – формування системи літературознавчого знання про суть, специфіку та методичний потенціал дитячої літератури, а також практично-педагогічних навичок та вмінь для розвитку творчого критичного мислення учня початкової школи в системі новочасних освітніх перспектив.

У процесі підготовки та укладення програми курсу «Дитяча література з методикою навчання літературного читання» дотримані принципи природо відповідності, поступовості, педагогічно-методичної спадкоємності, інноваційності. Зокрема, враховані як досвід викладання дитячої літератури (реалізований у програмі курсу «Дитяча література» для студентів філологічних спеціальностей / укладач Стаднійчук Р.Є.; програма рекомендована Інститутом системних досліджень освіти Міносвіти України, 1994 р.), так і сучасні вимоги до формування активного читача та дослідника літератури (див.: «Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» (mon.gov.ua), «Світова література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи». – Авторський колектив під керівництвом проф. О.М. Ніколенко. – К., 2012 р.; програма рекомендована МОНМС України, уведена в дію з 01.09.2013 р.).

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • історико-літературний, критичний, теоретичний матеріал з української та світової літератури;
 • порівняльно-типологічний формат дитячої літератури як складової загальномистецького розвитку;
 • особливості змісту й адаптації літературно-художніх творів відповідно до основних вікових груп;
 • особливості категорійного апарату дитячої літератури;
 • характерні ознаки дитячої книги;
 • основні вимоги до змісту й оформлення книг для дітей;
 • програмові вимоги як до читання (навчального предмету), так і до критеріїв його оцінювання у початковій школі;
 • основні характеристики виразного читання та його значення;
 • психологічні параметри сприймання художнього тексту дітьми різного віку;
 • біографії та основні характеристики творчості як дитячих письменників, так і тих письменників, чиї твори включені до кола дитячого читання;
 • методичні вимоги до уроку читання.

вміти:

 • виразно, чітко, правильно читати художній текст;
 • робити цілісний літературознавчий і методичний аналіз програмового твору;
 • виразно, логічно та емоційно довершено декламувати художні тексти (прозові та поетичні);
 • обґрунтовано добирати художні твори для дитячого читання;
 • самостійно досліджувати окремі проблеми навчального курсу;
 • формувати методичний комплекс для вивчення певної теми з читання у початковій школі;
 • правильно, на основі сучасної української літературної мови, моделювати і здійснювати комунікативну діяльність у площині читання з молодшими школярами.

 

Матеріали

Методичні рекомендації для студентів з курсу “Дитяча література з методикою навчання літературного читання” (план практичних занять, самостійна робота, рекомендована література):

Метрек_Дит_літ_поч_2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму