Дитяча література з методикою навчання літературного читання (013, “Початкова освіта”) 2020-2021 н.р.

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116 Мацевко-Бекерська Л. В.ФПШ-13, ФПШ-12
232 Мацевко-Бекерська Л. В.ФПШ-13, ФПШ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-13
ФПШ-12
232 ФПШ-13
ФПШ-12

Опис курсу

Курс розроблений для того, щоб студенти могли зрозуміти, системно осмислити і засвоїти основні аспекти дитячої літератури. Водночас зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного читання, умінь цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес, теоретичний концепт, а також оволодіти основами методики викладання літературного читання. Після вивчення курсу бакалаври оволодіють необхідним комплексом знань та умінь для подальшої самостійної роботи у сфері дитячого читання, навчаться самостійно проводити цілісний поетикальний та методичний аналіз тексту.

Курс розроблений таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб здобути якісну освіту в ділянці літературознавства та методики читання. Тому в курсі представлений і огляд концепцій літературознавчого дискурсу, і аналіз процесів та інструментів, що потрібні для здійснення кваліфікованого літературознавчого та методичного аналізу художнього тексту.

Дисципліна «Дитяча література з методикою навчання літературного читання» є однією із нормативних дисциплін з спеціальності 013 Початкова освіта для освітньо-професійної програми рівня освіти бакалавр, яка викладається у І-ІІ семестрах в обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Базова література

 1. Антологія української літератури для дітей: В 3 т. – К.:Веселка,1984.
 2. Білецький Д. М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. Посібник для студентів педучилищ. – К.: Рад. школа, 1967.
 3. Брандис Е.П. От Эзопа до Дж.Родари. Очерки. – М.,1980.
 4. Качак Т. Б. Українська література для дітей: підручник. К.: ВЦ «Академія», 2016. 352 с.
 5. Качак Т. Б., Круль Л. М. Зарубіжна література для дітей: підручник. К.: Академвидав, 2014. 416 с.
 6. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література: Навчальний посібник. – К.:Вища школа, 1988.
 7. Мацевко-Бекерська Л.В. Дитяча література та практикум виразного читання: Навчально-методичний посібник. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005.
 8. Мацевко-Бекерська Л.В. Дитяча література та практикум виразного читання: Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005.
 9. Ревуцький Д. Живе слово: Теорія виразного читання для школи: Перевидання. – Львів,2001.
 10. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навчальний посібник // Упор. І.А.Луценко, А.М.Подолинний, Б Й.Чайковський. – К.: Вища школа, 1992.

Додаткова література:

 1. Історія української літератури: у 8 т. – К.: Наук. думка, 1967.
 2. Історія української літератури: у 2 т. – К.: Наук. думка, 1987-1988.
 3. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997.
 4. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1970. Загальні питання. – К.: Вища школа, 1971.

Матеріали

 

2020_Роб_прогр_Дит_літ_поч_осв

Методичні рекомендації з курсу Дитяча література з методикою навчання (013, Початкова освіта) 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус