Музика і співи

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ФПД-41Бущак І. М.

Опис курсу

Музика та співи – курс передбачає виконання однієї з необхідних вимог освітнього процесу – розвиток творчого потенціалу здобувача, формування культурних компетентностей.

Студенти, які виберуть дисциппліну для вивчення, удосконалять навички виконавської майстерності та сформують навички організації виконавської діяльності дітей дошкільного віку.

Отримай власний досвід виступів  та допоможи дітям дошкільного віку презентувати власні музикальні таланти

Мета вибіркової дисципліни сформувати у здобувачів важливі навички для створення умов самостійної музичної діяльності, співу у закладі дошкільної освіти. Здобувач знатиме базові підходи сучасних методик музичного виховання дітей дошкільного віку; розумітиме основи теорії та методики музичного виховання, сформуває вміння практично застосовувати сучасні педагогічні технології у процесі самостійної музичної діяльності в закладі дошкільної освіти.

Завдання:

 • сформувати розуміння вікових особливостей музичного розвитку дітей;
 • розкрити закономірності формування музичних смаків і уподобань дошкільнят;
 • вивчити музичний репертуар з основних видів діяльності дошкільнят;
 • забезпечення майбутніх фахівців необхідною системою знань теорії та методики музичного виховання:
 • вивчення новітніх досягнень культури та передового досвіду, впровадження його в навчальний процес.

Рекомендована література

 1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (Сольний спів). Підручник для студентів і викладачів сольного співу / В. Г. Антонюк. – К. : ЗАТ «Віпол». – 2007.
 2. Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990.
 3. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій / Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.
 4. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша -К.:” Музична Україна”, 1985
 5. Бень Г. Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу /Галина Бень // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2 (60–61). – С. 117–121.
 6. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016.
 7. Шуневич Е.В. Методичні рекомендації. Формування самостійності майбутнього вчителя музики загальноосвітньої школи у класі вокалу/ Е.В.Шуневич // Дрогобич, «Каменяр», 2004.

Матеріали

Силабус дисципліни (лише для перегляду, доступ для користувачів у lnu edu ua)