Основи науково-педагогічних досліджень (012 «Дошкільна освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Цюра С. Б.ФПД-21, ФПД-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПД-21доцент Цюра С. Б.
ФПД-22Матковський М. Й.

Опис курсу

Мета курсу формування у студентів розуміння теоретичних засад та
процедури науково-педагогічних досліджень, особливостей, рівнів та методів,
логіки та структури їх проведення
Основними завданнями є: осмислення студентами сутності і завдань наукової
діяльності у галузі знань Освіта/Педагогіка, формування у майбутніх педагогів
основ компетентностей планування та організації науково-педагогічних
досліджень;
– досягнення розуміння студентами особливостей, рівнів та методів науково-
педагогічних досліджень;
– формування умінь проведення науково-педагогічних досліджень у
дошкільних закладах освіти

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус