Матковський Михайло Йосипович

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефони (робочі): +380977939092, +380977939092

Телефон (мобільний): +380977939092

Електронна пошта: mykhaylo.matkovskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Наукові інтереси: педагогіка та психологія  вищої школи; психологія становлення особистості; соціальна філософія та філософія історії; філософська та педагогічна спадщина Івана Франка.

Курси

Публікації

Іван Франко: світоглядні засади виховання // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. Випуск 25 – Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С 171 – 182 (фахове).

Сім’я – осередок формування моральних засад (за художніми творами Івана Франка) // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 24 – Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 76 – 88 (фахове).

Праця як засада людської гідності (за художніми творами Івана Франка) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 190 – 195 (фахове).

Державотворча роль молоді в контексті ідей Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 136 – 140 (фахове).

Актуальність ціннісних ідей Івана Франка щодо становлення сучасної української молоді // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2014. – №. 3 – 4 (11 – 12) – С.221 – 226. (ВАК).

Матковський М. Й. АКТУАЛЬНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ / Матковський Михайло // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2019.- Вип. 34 . – С. 127-138. (фахове)

Матковський М. Й. Франківська концепція ролі та місця соціальних інститутів у становленні особистості: контекст сучасних викликів / Матковський Михайло // Освітні обрії: Науково педагогічний журнал. – м. Івано-Франківськ, 2020. – №1(50). – С. 24-28. (фахове)

Actuality of Ivan Franko’s ‘Philosophy of Labor’ in the Context of Modern Youth Formation (Based on the Literary Works by Ivan Franko)// Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2013. – Vol. VІ. – C.327 – 335. (Закордонна публікація).

Роздуми про sakrum i profanum при читанні твору Івана Франка “Суд Святого Миколая” // Парадигма sacrum і profanum в літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Випуск 4. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 296 – 299.

Культура вербальної взаємодії під час навчального процесу: аналіз художніх творів Івана Франка // Мова. Культура. Взаєморозуміння : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Дрогобич : Коло, 2011. – С. 304 – 310.

Виховні ідеї у творчості у творчості Івана Франка та Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2011. – С. 48 – 59.

Моральний ідеал у творчості Івана Франка та Тараса Шевченка // Збірник праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Випуск 1 – Дрогобич : “Посвіт”, 2011. – С. 60 – 67.

Матковський М.Й. Актуальність ідей Івана Франка в контексті удосконалення системи педагогічної освіти в сучасній Україні / М. Матковський / Тези доповідей ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ”. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. – 80 с. – С. 28-31

Матковський М. Й. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ШКОЛИ (ЗА ТВОРАМИ ІВАНА ФРАНКА) / Матковський Михайло // Обрії: Науково педагогічний журнал. – м. Івано-Франківськ, 2021. – №1(52). – С.12-15.

Михайло Матковський, Михайло Віхляєв. Особливості соціоструктурних взаємодій людини, громадського суспільства і держави в історичній ретроперспективі. // Михайло Матковський, Михайло Віхляєв // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 20. – С. 227 -233. (Web of Science)

 

 

Біографія

Біографічна довідка

Народився в с. Матків, Стрийський  р-н, Львівська область.

Освіта:

01.09.2003 – 30.06.2007 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Педагогічна освіта», кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти, практичний психолог у закладах освіти». Диплом бакалавра (ВК №32489676).

01.09.2008 – 30.06.2009 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, практичний психолог в системі освіти, викладач». Диплом магістра (ВК №37303985).

01.11.2009 – 31.10.2012 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, аспірантура за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий ступінь:

Кандидат філософських наук. Назва дисертації: «Гуманістичні ідеї Івана Франка у становленні сучасної української молоді». Диплом (ДК №030313).

Методичні матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Комунікативні технології в освітньому просторі

Силабус з навчальної дисципліни «КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

Навчально_методичні_рекомендації_до_самостійної_роботи_денна_форма

Навчально_методичні_рекомендації_до_самостійної_роботи_заочна_форма

Навчально_методичні_рекомендації_до_аудиторної_роботи_денна_форма

Навчально_методичні_рекомендації_до_аудиторної_роботи_заочна_форма

Розклад