Історія дошкільної педагогіки (0101 “Педагогічна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФПД-21доцент Караманов  О. В.
ФПД-22доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Історія дошкільної педагогіки”, розробленої
для студентів IІ курсу факультету педагогічної освіти (напрям підготовки “дошкільна
освіта”) є розкриття закономірностей і специфіки творчої педагогічної діяльності вчителя-
вихователя в історичній ретроспективі. Зміст курсу надає уявлення про цілісну
професійну діяльність педагога, його особистості, сприяє формуванню гуманістичної
спрямованості мислення. Основні завдання курсу – сформувати у студентів цілісну
систему знань про історію дошкільної освіти; розкрити методологію творчої педагогічної
діяльності вчителя-вихователя в історичній ретроспективі; надати уявлення про
різноманіття методів вивчення та організації та творчої діяльності вчителя та учнів,
вихователя та вихованців у навчально-виховному процесі; забезпечити оволодіння
майбутніми педагогами вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати
свій творчий потенціал; розкрити специфічні ознаки, притаманні творчій діяльності
вчителя-вихователя; сформувати у майбутніх педагогів цілісну наукову картину світу,
професійний педагогічний світогляд.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус