Основи природознавства з методикою

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Джура Н. М.ФПД-21, ФПД-22
432доцент Джура Н. М.ФПД-21, ФПД-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПД-21доцент Джура Н. М.
ФПД-22доцент Джура Н. М.
432ФПД-21доцент Джура Н. М.
ФПД-22доцент Джура Н. М.
548ФПД-31доцент Джура Н. М.
ФПД-32Вінарчук Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування природничо-екологічної компетентності як складової професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, конкурентоспроможних на освітянському ринку праці, зорієнтованих на самовдосконаленні до вимог часу з природоцентричним світоглядом.

Цілі дисципліни. Формування природничо-екологічної компетентності шляхом:

 • засвоєння системи інтегрованих знань про природу (у контексті вивчення об’єктів та явищ природи) на основі формування природничо-наукової картини світу, способів навчально-пізнавальної діяльності та природоохоронної практики;
 • розвитку умінь і навичок використання педагогічно доцільних засобів, методів і форм організації природопізнавальної діяльності з дошкільниками;
 • розвитку креативності та вміння творчо застосовувати знання з природничих і психолого-педагогічних наук під час ознайомлення дітей з природою;
 • виховання соціально активної особистості, яка турбується про довкілля, охороняє та дбайливо використовує  природні ресурси.

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Наказ МОН №33 від 12.01.2021/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

 1. Джура Н. М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 3 (2020 р.) ISSN 2522-4360.
 2. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 3. Джура Н. М. Пристайко М. Ю. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку // SWorldJournal,Issue №6, Part 4, December 2020. – С. 69-72.
 4. Плохій З. П. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К.: Світич, 2010. – 144 с.
 5. Білан О. І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996. – 71 с.
 6. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. Програма розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку «Українське довкілля». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
 7. Білявський Г. О., Фурдій Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.
 8. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 408 с.
 9. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 2004. – 407 с.
 10. Шкодин І. В., Джура Н. М. Еколого-розвивальне середовище для формування екологічної компетентності дошкільників // Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: збірник тез міжнародної науково-практична конференція (м. Харків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 44 – 47.
 11. Воробей Г. Є. Екологічне виховання дітей з допомогою казок В. Сухомлинського // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 23. – 2005. – С. 1– 70.
 12. Гладченко О.М. Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом. До Базової програми „Я у Світі” / О.М. Гладченко. – Х.: Видавнича група „Основа», 2011. – 191 с.
 13. Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.
 14. Дивний світ природи (заняття з екологічного виховання) // Бібліотека вихователя дитячого садка. – № 13 – 14. – 2006. – С. 80.
 15. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400 с.
 16. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: навч. посібник / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-е вид., К.: Вища школа, 1990. – 302 с.
 17. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2007. – 352 с.
 18. Пришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України. – К.: Вища школа, 1995. – 335 с.
 19. Яришева Н. Ф. Екологічне виховання дошкільників. – К.: Шкільний світ, 2001. – 55 с.
 20. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 255 с.

Додаткова література:

 1. Бєлєнька Г. В. Змалку ближче до природи // Дошкільне виховання. – №6. – 2004. – С. 7 – 10.
 2. Бєлєнька Г. В., Конюхова Т. Авторські казки про природу як засіб

формування основ екологічного світогляду у дітей  дошкільного віку // Наука і сучасність. – № 43. – 2004.

 1. Бусленко В. Організація еколого-оздоровчої роботи в дошкільному

навчальному закладі // Дитячий садок. – №45 – 46. – 2004. – С. 21 – 23.

 1. Взаємодія дитячого садка і сім’ї з питань екологічного виховання //

Дитячий садок. – 2005, № 25 – 26. – С. 50 – 67.

 1. Виховуємо захисників природи // Бібліотека вихователя дитячого

садка. № 3 – 4. – 2006. – С. 114 – 120.

 1. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. – № 10. – 2001. – С. 8 – 9 .
 2. Глухова Н. Є. Екологічна стежина в дитячому садку. – К.: Шкільний світ, 2001. – 54 с.
 3. Глухова Н. Перший крок до природи // Дошкільне виховання. – № 3. – 2005.
 4. Глухова Н. Стан довкілля – турбота кожного із нас // Дитячий садок. – № 25 – 26. – 2004. – С. 44 – 49.
 5. Джура Н. М. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 5.
 6. Хом’як Л. А., Джура Н. М. Використання методики ТРВЗ для формування природничо-екологічних навичок дітей дошкільного віку // Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» : збірник тез 5–6 лютого 2021 року м. Київ.
 7. Дяченко Т. Мандруємо екологічного стежиною // Дошкільне виховання. – № 5. – 2002. – С. 28.
 8. Екологічна мандрівка // Бібліотека вихователя дит. садка. – № 11. – 2004. – С. 14 – 16.
 9. Кот Н. М. Спільна робота дитячого закладу та сім’ї з екологічного виховання дошкільників // Додаток до газети «Дитячий садок». – №45 (14). – 2001.
 10. Лисенко Н. В. Практична екологія для дітей. – Ів.-Франківськ: Сіверсія, 1999.
 11. Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників // Дитячий садок. – 2004. – № 25 – 26. – С. 10 – 44.
 12. Лохвицька Л. В. Створення навчально-ігрового довкілля для пізнавального розвитку дошкільника // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К.: Контекст, 2006. – С. 219 – 222.
 13. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб. / Л. В.Лохвицька, Т. К.Андрющенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.
 14. Любарова В. М., Марковська Т. В. Привабливий світ кімнатних рослин. – К.: Шкільний світ, 2000. – 55 с.
 15. Мечник Л. А. Дітям про тварин. –Тернопіль, 1996.
 16. Мечник Л. А. Природа України. – Тернопіль, 1996.
 17. Пащенко О. І. Вивчаємо тварин з ейдетикою // Дошкільне виховання. – №7. – 2011. – С. 24 – 26.
 18. Радченко Т. Нетрадиційні форми екологічної освіти і виховання // Рідна школа. – 1999. – №5. – С. 75 – 76.
 19. Романовська Д. Світ навколо нас – і я його частинка. Еколого – психологічний тренінг // Психолог. – 2006, № 21. –  С.16 – 24.
 20. Скребець В. Екологічна психологія // Психолог. – № 9, 2006. – С. 5– 7.
 21. Согур Л. Н. Ігрові форми ознайомлення дітей з природою // Організація ігрової діяльності. – К.: Слово. – № 45. – 2010.
 22. Федієнко В. В. Вивчаємо природу рідного краю. – Харків, 2001.– 24 с.
 23. Яришева Н. Ф. Цільові прогулянки до парків та скверів // Дошкільне виховання. – №3. – 2003. – С. 7 – 12.

 

Інтернет-ресурси:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=RiYoVa45EFI&feature=youtu.be
 2. Як тварини готуються до зими https://www.youtube.com/watch?v=-un1dGidtks
 3. Спецпроєкт “Рецепти росту” https://www.youtube.com/watch?v=fCa0juyCmnI
 4. Відеозаняття https://youtu.be/rG_5wpWr-FQ
 5. https://www.youtube.com/watch?v=B9R8Dt26ghQ
 6. Відеоігри https://www.youtube.com/watch?v=7QxMAzlwH3M
 7. Відеогра https://www.youtube.com/watch?v=94tvAu-Mac4
 8. Відеогра з горішками https://www.youtube.com/watch?v=xy6f_zb5dno
 9. Відеогра з цеглинками https://www.youtube.com/watch?v=qcSaEM5PhvA
 10. Надихаємо на дії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esd.org. ua/node/331
 11. Освіта для сталого розвитку в дії http://www.esd.org.ua/node/892

      http://www.ecoosvita.org.ua/

 1. Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус