Вінарчук Наталія Миколаївна

Посада: аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: nataliia.vinarchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку.

Технології LEGO.

Логіко-математичний розвиток дошкільників.

Конструювання та експериментування в ЗДО.

Курси

Публікації

 1. Вінарчук Н.М. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти в збереженні та зміцненні здоров’я дітей дошкільного віку / Вінарчук Н. М.// Перша науково– практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів»:18 – 19 березня 2021 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. –С. 52–55.
 2. Nataliya Machynska, S.V. Lozynska, Y.Y. Dekach, N.M. Vinarchuk. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education // Revista românească pentru educaţie multidimensională: vol. 13 no. 1 (2021).
 3. Вінарчук Н.М. Проблема зміцнення, збереження здоровʼя – важливий фактор всебічно гармонійного розвитку особистості дітей дошкільного віку / Н. М. Вінарчук. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 52-54.
 4. Вінарчук Н.М. Формування основ здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Н. М. Вінарчук. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – С. 46-48.
 5. Вінарчук Н.М. Використання здоров’язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ , 2021. С.14
 6. Вінарчук Н.М. Технології формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку / Н. М. Вінарчук. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 листопада 2020. – Херсон: Херсонський державний університет, 2020. – С. 79 – 85.
 7. Nataliia M. Vinarchuk, Olha S. Haliuka, Mariia-Tereza I. Sholovii. Features of Using Health-Saving and IC-Technologies in the Formation of a SociallyMobile Teacher in a Pandemic Condition. Mukachevo:MSU Publishing House, 2021. – Vol.7,№2 – P.70-78
 8. Вінарчук Н.М., Шоловій М.-Т.І. Використання LEGO- технологій як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчої діяльності / Вінарчук Н.М., Шоловій М.-Т.І. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021. – П.: ЦФЕНД, 2021. – С. 8–10.
 9. Вінарчук Н.М. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами LEGO-конструювання / Вінарчук Н.М. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021. – П.: ЦФЕНД, 2021. – С. 10–12.
 10. Вінарчук Н. М., Шоловій М.-Т. І. Формування здоров’язбережувальної компетенції дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Н. М. Вінарчук, М.-Т. І. Шоловій // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2021. – С. 14–21. – (Серія педагогічна; вип. 35).
 11. Вінарчук Н.М. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти як чинник фізичного розвитку дошкільника, збереження та зміцнення здоров’я. Актуальні питання гуманітарних наук . 2021. Вип 45, том 1. С.173- 177. 
 12. Шумська Ю., Вінарчук Н. Здоров’язбережувальні технології як запорука збереження здоров’я дітей дошкільного віку / Психічне здоров’я  особистості  у  кризовому  суспільстві  :  збірник  матеріалів  VІ  Всеукраїнської  науково- практичної конференції (22 жовтня 2021 року) / уклад. В. С. Бліхар. Львів: Львівський державний університет  внутрішніх справ, 2021. С. 336- 338.
 13. Вінарчук Н.М. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільника / Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – С. 55-57.
 14. Вінарчук Н.М. Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – С.47-50.
 15. Вінарчук Н. М. Важливість формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку / Н.М. Вінарчук // Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Третьої (ІІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 13-14 квітня 2023 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 57-61
 16. Вінарчук Н.М. Професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до здоров’язбережувальної діяльності / Н.М.Вінарчук – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8. – С. 64-66.

Біографія

У 2014 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» та отримала кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку. Вихователь з правом навчання англійської мови» (з відзнакою)

У 2015 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула ступінь спеціаліста зі спеціальності «Дошкільна освіта» та отримала кваліфікацію «Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку»

З 2019 року – аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2020 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Курси:

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.

Навчання через гру (технології LEGO).

Нагороди

Розклад