Малювання та ліплення

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3180ФПД-21Кірсанова О. В.
ФПД-22Шоловій М. І.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література

 1. Антонович Е.А. Декоративно-прикладне мистецтво: підруч. / Е.А.Антонович , Р.В.Захарчук-Чугай. – Львів: Свічадо,1992.–302с.
 2. Білан О.І. Українські художники-ілюстратори дитячої книги /Укл. О.І Білан. – Львів, 2004. –120с.
 3. Герус Л. Українська народна іграшка./Л.Герус. – Львів.: Наукове видання, 2004. –270с.
 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб./ І.М.Дичківська. – К.,2004. –352с.
 5. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб./М.А.Кириченко, І.М. Кириченко.-К:Вища шк., 2002. – 190 с.
 6. Сухорукова Г.В Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб./ Г.В Сухорукова, О.О Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур –К.: Слово, 2010. –270с.

Допоміжна література

 1. Cуржанська В.А. Розвиваємо творчі здібності: метод. посіб./ В.А.Суржанська. – Х.: Основа, 2007. –112 с.
 2. Фесюкова Л.Б. Зустрічі з великими педагогами та художниками: метод.посіб./ Л.Б. Фесюкова. –Х.: Ранок, 2008. –144с.
 3. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку. / Л.М. Шульга. – Запоріжжя.: Ліпс ЛТД, 2001.– 40с.
 4. Берсенєва Л. Навчіть дітей малювати. / Л. Берсенєва, М. Третьякова // Дошкільне виховання. –2004. – № 2. – С. 70-72.
 5. Борисова О. Розвиваємо творчі здібності старших дошкільників в малюванні./ О.Борисова // Дошкільне виховання. –2002. –№ 2. –С. 12-13.
 6. Дмитренко М.І, Скриник Г.М. Українська родина. Київ; Видавництво „ім. Олени Теліги „ 2000р.
 7. Ільїна А. Малювання нетрадиційними способами./ А.Ільїна / / Дошкільне виховання. –2004. –№ 2. – С. 48-52.
 8. Мельник В.М. Декоративний розпис. Тернопіль; Підручник і посібники. – 2003р.

Інтернет – ресурси

 1. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
 2. Білокінь Надія https://petrykivka.dp.ua/downloads/books/nadiya-bilokin-petrykivka/
 3. Вікова спадщина традиційних художніх ремесел Яворівщини : матеріали науково-практичної конференції (31 травня–1 червня 2016 р., смт. Івано-Франкове Львів. обл.) / [укл.: Л. В. Сліпчишин, В. Б. Гузюк] ; НМЦ ПТО у Льв. обл., ДНЗ «ХПТУ ім. Й.П. Станька». – ІваноФранкове, 2016. – 80 с. – Режим доступу: http://npucenter.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/2016-%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5-%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B-%D0%AF%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98.pdf
 4. Гарькава Т. Петриківський декоративний розпис. Підручник. Дніпро: Ліра, 2017. 220 с. – Режим доступу: https://lira.dp.ua/images/petrik%D1%96vskij-rozpis.pdf
 5. Андрій Дещук / ЛНАМ яворівська дерев’яна іграшка кінця ХІХ – ХХ ст.: конструктивні особливості та орнаментальні мотиви– Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/18.PDF
 6. Комплекс матеріалів до проведення занять з образотворчої діяльності – Режим доступу: https://dnz10.ucoz.ua/biblio/maljuvannja-n.v.jakovleva.pdf
 7. Лампека М. Петриківська орнаментика на київській порцеляні // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки.— 2013. — Вип. 5. — С. 272—279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2013_5_45
 8. Навчальний посібник з курсу українська народна іграшка для студентів факультету дошкільної освіти (денної, заочної форми навчання та студентів ІПО).– Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2017. -122 с. – Режим доступу:http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1771/1/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20.pdf
 9. Петриківка : альбом / вступ. сл. С. Бурлакова ; передм. А. Пікуша та Л. Тверської. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2011. – 232 с.– Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6l7YJCugap8dS1hbnM0VkFESUE/view
 10. pdf http://npucenter.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/2019-Zb_Vikova_spadshchyna.pdf
 11. Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століття: історіографія та методика дослідження– Режим доступу:https://nz.lviv.ua/archiv/2016-1/11.pdf

26.  Сучасні форми підтримки народних художніх промислів україни дзк. – 2013. – Випуск 10/5. – Режим доступу: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2013/nar_hud.Pdf

Матеріали

Питання до заліку

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус