Шоловій Марія-Тереза Ігорівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: mariya-tereza.sholoviy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Лінгвокультурологічний аспект у мовній освіті вчителя початкової школи.

ІКТ у професійній діяльності вчителя.

Інтегроване навчання.

Освітні та просвітні екологічні проєкти.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Vinarchuk Nataliia M., Haliuka Olha S., Sholovii Mariia-Tereza I. Features of Using Health-Saving and IC-Technologies in the Formation of a SociallyMobile Teacher in a Pandemic Condition / Nataliia М. Vinarchuk, Olha S. Haliuka, Mariia-Tereza I. Sholovii  // Mukachevo : MSU Publishing House. – 2021. – Vol.7, №2 – P. 70–78.

2. Шоловій М.-Т. І. Інтегроване навчання в початковій школі: теоретичний аспект / М.-Т. І. Шоловій // Інноваційна педагогіка. – 2021. – №35. – С. 186–189.

3. Шоловій М.-Т. І. Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога та учня початкової школи: теоретичний аспект / М.-Т. І. Шоловій //  Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2021. – Вип 37, том 3. – С.298–303.

4. Вінарчук Н. М., Шоловій М.-Т. І. Формування здоров’язбережувальної компетенції дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Н. М. Вінарчук, М.-Т. І. Шоловій // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2021. – С. 14–21. – (Серія педагогічна; вип. 35).

Тези доповідей на конференціях:

1 Шоловій М.-Т. І. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з дітьми з особливими потребами/ М.-Т.І.Шоловій. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С. 43 – 46.

2. Шоловій М.-Т. І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів молодшої школи/ М.-Т.І.Шоловій. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – С. 42 – 45.

3. Шоловій М.-Т. І. Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова професійної компетентності вчителя початкових класів / М. Т.І.Шоловій. – Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2020, м.Херсон). Херсон, 2020. – С.504-511.

4. Шоловій М.-Т. І. Проблема організації інтегрованого навчання в початковій школі/ М. Т.І.Шоловій. –Матеріали конференцій МЦНД. Одеса, 2020.  – С.41-43

5.Шоловій М.-Т. І. Інтегроване навчання в початковій школі / М.-Т. І . Шоловій // Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Першої (І) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 18-19 березня 2021 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 36–42.

6. Шоловій М.-Т. І. Інформаційно-комунікаційна компетентність у системі професійної підготовки педагога / Шоловій М.-Т. І. // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2021. – С.14.

7. Шоловій М.-Т. І. Інтегроване навчання – шлях до якісної освіти / М.-Т. І. Шоловій // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти, 4 лютого 2021 р. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. –  С. 35–37.

8. Шоловій М.-Т. І. Трудове навчання (технології) в початковій школі / Шоловій М.-Т. І. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021. – П.: ЦФЕНД, 2021. – С. 17–19.

9. Вінарчук Н. М., Шоловій М.-Т. І. Використання LEGO- технологій як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчої діяльності / Вінарчук Н. М., Шоловій М.-Т. І. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021. – П.: ЦФЕНД, 2021. – С. 8–10.

10.Шоловій М.-Т. І. Цифрова компетентність в освітньому процесі. / М.-Т.І.Шоловій. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7 – С. 40-42.

11. Шоловій М.-Т.І. Професійна підготовка вчителя початкової школи. / М.-Т.І.Шоловій. – Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – С.102-107.

12. Шоловій М.-Т. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах змішаного навчання./ М.-Т.І.Шоловій. – ІV Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція молодих учених “Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі”.  – Харків, 2022. – С.278-280.

13. Шоловій М.-Т. І. Підготовка вчителів початкових класів в умовах воєнного часу. / М.-Т.І.Шоловій. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8– С. 37-38.

14. Шоловій М.-Т. І. Змішане навчання як варіативний формат освітнього процесу в підготовці майбутніх учителів / М.-Т. І . Шоловій // Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Третьої (ІІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 13-14 квітня 2023 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 155–158.

Наукова біографія

У 2013 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Бакалавр початкової освіти. Вчитель англійської мови в початкових класах.» (з відзнакою)

У 2014 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула ступінь магістра зі спеціальності «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти. Викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти.»

З 2019 року – аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід роботи:

З 2015 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Курси:

Вступ до спеціальності з основами педагогіки (013 «Початкова освіта»)

Трудове навчання з практикумом (013 «Початкова освіта»)

Малювання та ліплення (012 «Дошкільна освіта»)

Проекти

Мета: дослідити кожну область України, її особливості, з’єднати картонні пазли із декоративними зображеннями, використовуючи різні техніки, в єдине ціле❤️Вивчаючи, примножуючи декоративне мистецтво своєї країни, всіх її регіонів студенти з любов’ю готові передавати знання наступним поколінням українців. Виконали студенти ІІ курсу ЛНУ імені Івана Франка, факультету педагогічної освіти, кафедри початкової та дошкільної освіти. Викладачі: Бача О.В., Шоловій М.-Т.І.

Нагороди

Розклад