Трудове навчання з практикумом 013 «Початкова освіта»

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
480ФПШ-21Шоловій М. І.
ФПШ-22Назарук Л. М.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є визначення змісту, методів, засобів та форм організації навчально-трудового процесу.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Педагогіка, психологія, анатомія, образотворче мистецтво, теорія і практика навчання і виховання у початковій школі, методики викладання предметів, що вивчаються в початковій школі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом» є: формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість студентів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни « Трудове навчання з практикумом»  є:

  • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
  • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;
  • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
  • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
  • оволодіння методикою навчання ручної праці дітей молодшого шкільного  віку;
  • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
  • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Теми для самостійного опрацювання студентами

Питання до заліку

Методичні вказівки до проведення заліку

Схема курчатко

Схеми бісероплетіння

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус