Вступ до спеціальності з основами педагогіки (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Ростикус Н. П.ФПШ-11, ФПШ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ-11Ростикус Н. П.
ФПШ-12Ростикус Н. П.

Опис курсу

  Програму вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності з основами педагогіки» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

  Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі структурою закладу вищої освіти, видами навчальних занять у ЗВО, формування умінь вчитися, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, потягу до самоосвіти і самовиховання протягом життя, опанування студентами основами педагогічних знань й успішним застосуванням їх на практиці, особистісного відповідального ставлення до педагогічної діяльності, основними компетентностями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації.

Рекомендована література

Список-літератури

Матеріали

Практичне 9

Семінарське 8

Практичне заняття 7

Практичне заняття 6

Практичне заняття 4

Семінарське заняття 3

Практичне 2

Коротка історія

Практичне заняття 1 

Перелік питань, винесених на залік

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус