Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612Кос Л. В.ФПД-31, ФПД-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ФПД-31
ФПД-32

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до роботи вихователя на заняттях з художньо-мовленнєвої діяльності, з інших розділів програми та у повсякденному житті дітей у дошкільних закладах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» є:

  • творче оволодіння теоретико-методологічними основами організації художньо-мовленнєвої діяльності;
  • формування здатності узагальнювати і розповсюджувати передовий інноваційний педагогічний досвід роботи з художньо-мовленнєвої діяльності;
  • підготовка до практичного здійснення організаційно-педагогічної роботи з художнім текстом і книгою у дошкільному закладі;
  • сформувати уміння володіти діагностичними методиками щодо виявлення рівня сприймання, запам’ятовування, розуміння, відтворення змісту художніх текстів різних жанрів та розвитку мовлення дітей за змістом художніх текстів;
  • стимулювання розробки інноваційних методик роботи з художньою літературою в дошкільному закладі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Методичні комплекси

Перелік запитань до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму