Дошкільна лінгводидактика (012 “Дошкільна освіта” )

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Табака О. М.ФПД-31, ФПД-32
664Табака О. М.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Табака О. М.
ФПД-32Табака О. М.
632ФПД-31Табака О. М.
ФПД-32Табака О. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до професійно-мовленнєвої діяльності в системі національної дошкільної освіти.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» є:

 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики;
 • ознайомлення з надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • формування здатності до аналізу особливостей мовленнєвого розвитку дітей на кожному віковому етапі;
 • засвоєння закономірностей, принципів та методики розвитку мовлення, мовленнєвого спілкування та навчання грамоти дітей дошкільного віку;
 • підготовка до практичного здійснення формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей в сучасних умовах дошкільного виховання;
 • сформувати уміння і навички планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов;
 • ознайомити з кращим педагогічним досвідом роботи з розвитку мови і навчання дітей елементів грамоти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • філософські, природничі, психологічні, лінгвістичні засади побудови методики навчання дітей рідної мови;
 • сучасні наукові дослідження в галузі дошкільної лінгводидактики, дитячої психології та педагогіки;
 • сучасні методичні технології розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови;

вміти:

 • діагностувати рівні засвоєння дітьми рідної мови, сформованості мовленнєвого спілкування;
 • прогнозувати начально-виховні процеси і планувати різні види роботи з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови;
 • створювати сприятливу комунікативну атмосферу, оптимальний рівень мовленнєвого середовища для дітей різних вікових груп;
 • виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, культуру мовленнєвого спілкування;
 • здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на засадах гуманізації і демократизації виховної взаємодії, а також здійснювати особистісно орієнтований підхід.

 

Рекомендована література

Література до курсу

 

Матеріали

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з курсу

Методичні матеріали до практичних занять

Орієнтовний перелік питань до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус