Табака Ольга Миронівна

Наукові інтереси

Мовленнєвий розвиток дошкільників, сучасні технології роботи з художніми творами у дошкільному закладі, використання медіатехнологій у мовленнєвому розвитку дошкільнят.

Курси

Публікації

1.Табака О. Медіаосвіта в контексті завдань нової української школи. Професійний розвиток педагога : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель постакової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи» / ред. кол.: Сойчук Р., Третяк О., Яковишина Т. Рівне, 2019. С. 122 – 124. URL : http://kppo-rdgu.do.am/docs/profesijnij_rozvitok_pedagoga-2019-29.03-2019.pdf

2.Табака О. Медіа в роботі з дітьми дошкільного віку. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції / [ред.-упор.: І Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. С. 150 – 151. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua › jspui › bitstream › lib › Suchasni_Februar_2019.

3.Табака О. Мовленнєвий розвиток дошкільника у контексті підготовки до школи.
Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2018. – 106 с.

4.Табака О. Інтеграційні аспекти мовленнєвого розвитку дошкільника
Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в
процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць /за заг.
редакцією проф. Л.В. Зданевич, доц. Л.С. Пісоцької, Н.М. Миськової. –
Хмельницький: ХГПА, 2018. – 402 с.

5.Табака О.Формування професійно-мовленнєвої готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» – Львів: ЛНУ імені ІванаФранка,  2018 р.
6. Табака О. Погляди Софії Русової на завдання мовленнєвого розвитку дітей
дошкільного віку. Наукові праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П.
Сікорський. – Л.: Сполом, 2016 р. – Серія: Видатні українські педагоги,
випуск 8.

Табака О. Навчання елементів грамоти у контексті наступності
та перспективності дошкільної та початкової освіти.   Наступність
дошкільної освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали
теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана
Франка,  2017 р. – 180 – 183 с.
8.«Золотий горішок» — збірка казок для дітей дошкільного та молодшого
шкільного вікуТабака О. М. Золотий горішок. – Львів:, 2016. – 36 с.: іл.
9.Публікації художніх творів О. Табаки у щомісячному спеціалізованому журналі «Методична скарбничка вихователя» (№10 / 2018, № 2 / 2019), який видається за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України.
10.Публікації художніх творів О. Табаки у хрестоматії літературно-художніх творів з методикою використання для дітей середнього дошкільного віку «Коло книги». Коло книги: хрестоматія літературно-художніх творів з методикою використання для дітей середнього дошкільного віку / [Н.Гавриш, І.Кіндрат, О.Хартман]. – Київ: Українська академія дитинства, 2019. – 288 с. – (Впевнений старт: навчально-методичний комплект для дітей середнього дошкільного віку/ за наук. ред. О.Т. Піроженко).

11.Публікації художніх творів О. Табаки у методичному посібнику для вчителя початкової школи «Ранкові зустрічі». Ранкові зустрічі. Методичний посібник для вчителя початкової школи / упорядкування Наталії Партики. – Львів: Свічадо, 2019. – 328 с.

Біографія

Освіта:

Магістр дошкільної освіти, спеціаліст I категорії,  аспірант Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 Диплом спеціаліста: Дрогобицький державний педагогічний інститут
імені Івана Франка, кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний
психолог в закладах народної освіти

Диплом магістра: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки та психології

 Досвід роботи:

Вчитель початкових класів  Авторської  українознавчої школи Марії Чумарної.

Керівник студії дошкільного навчання, розвитку та виховання «Горішок» (Освітньо-методичний центр «Родина», м. Львів»).

Вихователь  ДК «Дивосвіт».

Редколегія журналу для дітей «Ангеляткова наука».

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені
Івана Франка, викладач.

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Розклад