Дошкільна педагогіка (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
42.5Іспит
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Лозинська С. В.ФПД-21, ФПД-22
432доцент Лозинська С. В.ФПД-21, ФПД-22
516доцент Лозинська С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФПД-21Деленко В. Б.
ФПД-22Деленко В. Б.
464ФПД-21Деленко В. Б.
ФПД-22Деленко В. Б.
548ФПД-31Деленко В. Б.
ФПД-32Деленко В. Б.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» складена відповідно до освітньої програми підготовки напряму бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення загальних закономірностей технології організації та здійснення виховного процесу, що визнача­ють розвиток особистості дітей дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, дитяча психологія, фахові методики напряму «Дошкільна освіта».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

Змістовий модуль 2. Виховання і навчання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 3. Виховання дітей у грі

Змістовий модуль 4. Заклад дошкільної освіти, сім’я, школа

Питання до іспиту з дошк.педагогіки 1к 2с

Рекомендована література

Список рекомендованих літературних джерел

Матеріали

2022 Робоча програма Дошкільна педагогіка

2020 Дошкільна педагогіка робоча програма

План_практичних_занять__та_завдання_для_самостiйноi_роботи.

Методичнi_рекомендацii_до_практичних_занять_

2021 Дошкільна педагогіка програма навчальної дисципліни універ (план 2021)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Дошкільна педагогіка 2020

Завантажити силабус

Силабус: Дошкільна педагогіка 2021

Завантажити силабус

Силабус: Дошкільна педагогіка 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2022 Робоча програма Дошкільна педагогіка

Завантажити силабус