Дошкільна педагогіка (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Лозинська С. В.ФПД-21, ФПД-22
432доцент Лозинська С. В.ФПД-21, ФПД-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПД-21
ФПД-22
432ФПД-21
ФПД-22

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» складена відповідно до освітньої програми підготовки напряму бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення загальних закономірностей технології організації та здійснення виховного процесу, що визнача­ють розвиток особистості дітей дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, дитяча психологія, фахові методики напряму «Дошкільна освіта».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки

Змістовий модуль 2. Виховання дітей раннього віку

Змістовий модуль 3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 4. Розумове виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 5. Загальні основи дошкільної дидактики

Змістовий модуль 6. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 7. Трудове виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 8. Естетичне  виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 9. Теорія гри, іграшка. Творчі ігри. Ігри за правилами

Змістовий модуль 10. Педагогічний процес у дошкільному закладі. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей.

Питання до іспиту з дошк.педагогіки 1к 2с

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.
 2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013.– 464 с.– (Серія «Альма-матер»).
 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с.
 3. Закон України “Про освіту” : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2017. − 40 с.
 4. Закон України «Про охорону дитинства» [Текст]. − «Про дитяче харчування»/ Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2008. − 32 с. − (Серія «Закони України»)
 5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”. / О.О. Андрієтті, О.П. Голубович, О.П. Долина та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104 с.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.npu.edu.ua
 2. http://dochcolnik.nm.ua
 3. http://domisolka.nm.ua/
 4. http://ivalex.vistcom.ua/
 5. http://www.reflist.ua/predmet/20-32-0-1.shtml
 6. http://www.psylist.net/praktikum/index.htm
 7. http://www.otrok.ua/teach/enc/index.php?n
 8. http://dob.1september.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму