Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сірант Н. П.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Лущинська О. В.
ФПД-32Лущинська О. В.
516ФПД-31 (з)Лущинська О. В.
ФПД-32 (з)Лущинська О. В.

Опис курсу

Метою курсу «нові інформаційні технології» є отримання студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого  користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої, технічної і системної підтримки, формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти.

Основні завдання вивчення дисципліни «Нові інформаційні технології»:

 

  • Розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства.
  • Забезпечити ґрунтовне вивчення студентами способів використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.
  • Ознайомити з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх під час підготовки до навчальних занять.
  • Сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності.

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати та вміти:

 

  • Техніку безпеки та правила поведінки під час роботи за комп’ютером.
  • Визначати ефективність науково-проектної організації.
  • Розробляти та використовувати бази бібліографічних даних, програми створення тестів, кросвордів, відео-привітань, електронних посібників, програм створення онлайн тестів та запису роботи на комп’ютері.
  • Виконувати статистичний аналіз наукових даних та вміти графічно їх представити.
  • Підбирати різноманітні види КТ для реалізації мети та завдань спрямованих на навчання та виховання дітей дошкільного віку.
  • Розробляти презентації, графіки, таблиці, роздатковий матеріал та дидактичний; використовувати усі можливості комп’ютера та глобальної мережі Інтернет.

Рекомендована література

Інтернет ресурси

Інтерактивна дошка “для списувань”

 

Матеріали

Перелік-завдань-для-самостійної-роботи-ФПД -11

Матеріали для студентів груупи ФПД-41з


Перелік-завдань-для-самостійної-роботи-оцінювання ФПД -41

Лекція 1

Лекція 2

Лекція-3

 

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3-4

Практичне заняття 5

Практичне заняття 6-7

Методичні рекомедації до написання самостійних робіт з НІТ


Матеріали до курсу для студентів ІІІ курсу

Методичні рекомедації до написання самостійних робіт з НІТ

Загальні корисні ресурси

Практичне заняття 1-2 

Практичне заняття 3.2020 

Практичне заняття 4.2020

Практичне заняття 5-6-7

Практичне заняття 8-9

Практичне заняття 10-12

Практичне заняття 13.2020

Практичне заняття 14.2020  

Практичне заняття 15-16.2020

Методичний коментар. Редактор презентацій

Методичний коментар. Редактор публікацій

Табличка. Аналіз Інтернет-ресурсів

Стаття-інтернет-ресурси

Комп’ютер для дошкільників_ забаганка чи потреба часу_ – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Колаж за допомогою інтернет-сервісу Loupe_ крок за кроком – Вихователь-методист дошкільного закладу № 9, вересень 2017

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Аналіз-мультиплікацій

Зразок листівки

Вимоги до організації занять дітей з комп’ютером

Вимоги до оформлення презентації та портфоліо

Мультиплікації у ДНЗ

Мультиплікації (презентація до лекції №2) 

Розвивальні ігри

Презентація до заняття

 Зразки робіт

Зразок рекламки 

Зразок казки

Зразок казки

Зразок казочки

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок запрошення

Зразок презентації до заняття

Зразок портфоліо

Зразок книжечки

Зразок візитки

Зразок буклету

Зразок диплому

Диплом для вихователя

Закладки 1 (розроблені у редакторі презентацій).

Закладки 2 (розроблені у редакторі публікацій).

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус