Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
14ФПД-11з
24ФПД-11з
84ФПД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ФПД-11зЛущинська О. В.
24ФПД-11зЛущинська О. В.
88ФПД-41зЛущинська О. В.

Опис курсу

Метою курсу «нові інформаційні технології» є отримання студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого  користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої, технічної і системної підтримки, формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти.

Основні завдання вивчення дисципліни «Нові інформаційні технології»:

 

  • Розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства.
  • Забезпечити ґрунтовне вивчення студентами способів використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.
  • Ознайомити з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх під час підготовки до навчальних занять.
  • Сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності.

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати та вміти:

 

  • Техніку безпеки та правила поведінки під час роботи за комп’ютером.
  • Визначати ефективність науково-проектної організації.
  • Розробляти та використовувати бази бібліографічних даних, програми створення тестів, кросвордів, відео-привітань, електронних посібників, програм створення онлайн тестів та запису роботи на комп’ютері.
  • Виконувати статистичний аналіз наукових даних та вміти графічно їх представити.
  • Підбирати різноманітні види КТ для реалізації мети та завдань спрямованих на навчання та виховання дітей дошкільного віку.
  • Розробляти презентації, графіки, таблиці, роздатковий матеріал та дидактичний; використовувати усі можливості комп’ютера та глобальної мережі Інтернет.

Рекомендована література

Інтернет ресурси

Інтерактивна дошка “для списувань”

 

Матеріали

Перелік-завдань-для-самостійної-роботи-ФПД -11

Матеріали для студентів груупи ФПД-41з


Перелік-завдань-для-самостійної-роботи-оцінювання ФПД -41

Лекція 1

Лекція 2

Лекція-3

Методичний коментар. Редактор презентацій

Методичний коментар. Редактор публікацій

Табличка. Аналіз Інтернет-ресурсів

Стаття-інтернет-ресурси

Комп’ютер для дошкільників_ забаганка чи потреба часу_ – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Колаж за допомогою інтернет-сервісу Loupe_ крок за кроком – Вихователь-методист дошкільного закладу № 9, вересень 2017

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Аналіз-мультиплікацій

Зразок листівки

Вимоги до організації занять дітей з комп’ютером

Вимоги до оформлення презентації та портфоліо

Мультиплікації у ДНЗ

Мультиплікації (презентація до лекції №2) 

Розвивальні ігри

Презентація до заняття

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3-4

Практичне заняття 5

Практичне заняття 6-7

Методичні рекомедації до написання самостійних робіт з НІТ

Зразки робіт

Зразок рекламки 

Зразок казки

Зразок казки

Зразок казочки

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок запрошення

Зразок презентації до заняття

Зразок портфоліо

Зразок книжечки

Зразок візитки

Зразок буклету

Зразок диплому

Диплом для вихователя

Закладки 1 (розроблені у редакторі презентацій).

Закладки 2 (розроблені у редакторі публікацій).

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму