Лущинська Олена Володимирівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: olena.lushchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Cистема роботи приватних навчальних закладів; використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах початкової освіти; формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

Лущинська О.В. Формування культури мовлення у  майбутніх вчителів початкових класів/ О.В.Лущинська // Л 24 Педагогіка // Збірник наукових праць[Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів,студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти»] / За ред… П.М.Гусака та Н.І.Корпач.-Луцьк:ПП Іванюк.-2012.-376с.

Лущинська О. Формування мотивації учіння в учнів початкових класів приватної школи / О. Лущинська // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 102-106.

Lushchynska O. V. Use of blog as one of the effective means of the organization of educational and teaching process at higher school / Olena Volodymyrivna Lushchynska. // SCIENTIA Nr 1. – 2016. – №10. – С. 19–25.

Лущинська О.В., Ростикус Н. П. Використання мовленнєвих ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення  // ВісникЛьвівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31. – Львів. – 2016. – С. 272 – 278.

Лущинська О.В. Мультиплікації як один із засобів впливу на свідомість та поведінку молодших школярів/ О.В. Лущинська // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 16. – С. 190-193.

Лущинська О.В. Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.Серія: Педагогіка.. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530.

Lushchynska O. Information and Communication Technologies: Modernity and Prospects. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno-praktyczna / redakcja naukowa: Chabior A., Krawczyk Blicharska М., Kowalski S. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. Р. 71–81

Лущинська О. В. Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь, 2017. № 1. С. 257–266.

Лущинська О. В. Формування інформаційно-комунікаційної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних завдань // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2019. Вип. 3 (41). С. 35–47.

Lushchynska O. V. Use of information and communication technologies in English language teaching at primary school // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2018. Вип. 33. С. 135–158.

Лущинська О. В. Педагогічні засади використання освітніх веб-технологій учителями початкових класів. Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір / Колективна монографія. Львів : ФОП Кепещук П. М., 2018. С. 266–282.

Лущинська О. В.  Сучасна й ефективна дуже практика — з мультфільмами вивчати математику! / О. В. Лущинська. // Учитель початкових класів. – 2017. – №12.

Лущинська О.В., Клюфінська О.Р. Щоб навчання не лякало дітвору захопливу організуєм гру / О. В. Лущинська, О.Р. Клюфінська // Учитель початкових класів. – 2018. – №2.

Лущинська О. В. Способи використання сервісу Learning.apps на уроках математики в початковій школі. Учитель початкових класів. 2019. № 1. С.18-20.

Лущинська О. В. Як без зусиль запам’ятати слово? Малюнок допоможе нам у цьому. Учитель початкових класів. 2020. № 9-10. С.14-16.

  Lushchynska O. The essence of the information and communication culture of a primary school teacher. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 9 (1) (2022)

Статті у наукометричних виданнях:

Budnyk, O., Sydoriv, S., Serman, L., Lushchynska, O., Tsehelnyk, T., & Matsuk, L. (2022). Inclusive education in rural schools of Ukraine or how to ensure quality inclusive education in rural schools in Ukraine?. Revista Brasileira De Educação Do Campo, 7, e13940.

Тези доповідей:

Лущинська О.В. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі // зб. матер. Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30.09.2015 / уклад.О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 238-245.

Лущинська О.В. Інтерактивна дошка як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів // Глухівські наукові читання –2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.– 2016. – С. 37-40

Лущинська О.В. Використання інноваційних технологій у роботі зі студентами// Матеріали звітних      наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С.

Лущинська О.В. Використання мультимедійної презентації в процесі організації навчання та виховання учнів молодшого шкільного віку// Матеріали з теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.

Лущинська О.В. Залучення студентів до використання мережевих журналів як одного із засобів взаємодії та обміну інформацією // Матеріали науково-практичної конференції 3-4 листопада 2016 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.

Лущинська О.В. Місце освітніх web-технологій у педагогічній діяльності викладачів // Матеріали звітних      наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип.2. – С.

Педагогічна практика студентів [Інструктивні матеріали для викладачів та студентів щодо підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання, напряму підготовки «Початкова освіта» (6.010102)] / О. Лущинська, Н. Ростикус. – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 92 с.

 

Біографія

Освіта:

Досвід роботи:

День і години консультацій:

П’ятниця  з 14:00 по 15:00

 

 

Методичні матеріали

Розклад