Методика навчання інформатики (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Опис курсу

    Реформування системи освіти України, зміна національної освітньої парадигми, що спрямовані на формування та розвиток соціально-активної, творчої особистості, вимагають впровадження нових концепцій навчання, пошуку шляхів вдосконалення педагогічного процесу. Головний стратегічний напрямок розвитку вітчизняної освіти, як середньої, так і вищої, передбачає переосмислення не тільки змісту, але й методів, організаційних форм, всього стилю навчання. Криза освіти, пов’язана з протиріччям між об’ємом матеріалу, часом, виділеним на його вивчення, та вимогами до рівня кваліфікації майбутнього спеціаліста.

    Метою викладання навчальної дисципліни є: сформувати знання, вміння та навички для ефективного використання сучасних інформаційних технологій при викладанні початкового курсу інформатики як окремої навчальної дисципліни, так і для застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи в початковій школі.

 

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

 

Матеріали

Тести для підготовки до ККР

Схеми аналізу мультиплікацій

Лекція 1

Презентація до лекції 1

Лекція 2

 Лекція 3

Лекція 4

Презентація до лекції 4

Лекція 5

Презентація до лекції 5

Лекція 6

Презентація до лекції 6

Лекція 7

Презентація до лекції 7

Лекція 8

Лекція 9

Презентація до лекції 9

Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних занять

Методичні рекомендації щодо написання самостійної роботи студентами IIIх курсів з методики навчання інформатики

Навчально-методичні рекомендації з методики навчання інформатики

Тести

Ключові поняття

Семінарсько-практичне заняття №2

Перелік запитань до екзамену

Перелік практичних завдань до екзамену

Методичні рекомендації щодо розробки практичного завдання

Настанова щодо організації роботи в блогах

Структура основних типів уроків

Аналіз програми G-Compris

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму