Основи педагогічної майстерності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Яремчук Н. Я.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-41доцент Яремчук Н. Я.
ФПД-42доцент Осередчук  О. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності»
є набуття студентами програмних компетентностей для здійснення вищого рівня
(майстерного; індивідуального стилю) професійно-педагогічної діяльності у ЗДО.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус