231 Соціальна робота

Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота.
Бакалавр з соціальної роботи. Соціальний педагог

Освітні програми

Зауваження, пропозиції щодо змісту освітньої програми та рекомендації щодо її удосконалення просимо надсилати за адресою: spsr.dep.pedagogy@lnu.edu.ua

Силабуси

ОПП Соціальна педагогіка: Силабуси обов’язкових (нормативних) навчальних дисциплін 2022-23 н.р.

ОПП Соціальна педагогіка: Силабуси та анотації вибіркових навчальних дисциплін 2022-23 н.р.

ОПП Соціальна педагогіка: Анотації вибіркових навчальних дисциплін на 2023-24 н.р.


Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентів факультету педагогічної освіти денної та заочної форм навчання, спеціальності 231 – «Соціальна робота»

Кваліфікаційна робота: методичні рекомендації для керівників і студентів 4 курсу ОР «бакалавр» факультету педагогічної освіти зі спеціальності 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна педагогіка»

Тематика курсових та кваліфікаційних робіт

Програма атестаційного екзамену

Каталог баз установ практики студентів бакалаврату спеціальності 231

Навчальні плани


Результати опитування студентів

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Генеза соціальної роботи 32 16 2:1 Іспит
Основи медіаграмотності (231) 32 32 2:2 Залік
Соціальна психологія 32 32 2:2 Залік
Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності 32 32 2:2 Іспит
Теорія соціальної роботи 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи соціально-правового захисту особистості 32 32 2:2 Іспит
Соціальна профілактика девіантної поведінки 32 48 2:3 Іспит
Технології соціальної роботи в Україні і світі 32 32 2:2 Контр. робота
Соціальні аспекти інклюзії 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 28 1,8:1,8 Залік
16 16 1:1 Залік
0:0 Іспит
8 28 0,5:1,8 Залік
Менеджмент соціальної роботи 32 32 2:2 Іспит
Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг у громаді 32 32 2:2 Залік
Соціальна підтримка осіб похилого віку 32 32 2:2 Залік
Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (231) 32 48 2:3 Іспит
Технології соціальної роботи в Україні і світі 32 32 2:2 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (231) 16 32 1:2 Іспит
Тренінг комунікативності та особистісного зростання (231 Б) 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Соціальна профілактика Інтернет-ризиків 48 48 3:3 Іспит
Технології соціальної роботи в Україні і світі 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи (231) 32 64 2:4 Залік
Сімейні форми влаштування дітей 32 64 2:4 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 12 0,8:0,8 Залік
0:0 Немає
Інтерактивні методи навчання (231 Б) 28 28 1,8:1,8 Залік
Соціальна робота з клієнтами у СЖО 28 28 1,8:1,8 Іспит
Соціальне підприємництво (231) 28 28 1,8:1,8 Залік
Соціальні технології розвитку громади 14 14 0,9:0,9 Залік
Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей 42 42 2,6:2,6 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Залік
20 1,3:0 Залік
Арт-терапія в освіті 20 40 1,3:2,5 Залік
Недержавний сектор у соціальній сфері 20 20 1,3:1,3 Іспит
Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах (231) 20 40 1,3:2,5 Іспит
Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення 20 20 1,3:1,3 Залік
Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення 8 12 0,5:0,8 Залік
Медіапсихологя: основи рефлексивного підходу (231) 20 40 1,3:2,5 Залік