Навчальний план

Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота.
Бакалавр з соціальної роботи. Соціальний педагог

Освітні програми

Силабуси нормативних дисциплін ОПП 231 Соціальна педагогіка (2021-22 н.р.)

Вибіркові дисципліни ОПП 231 Соціальна педагогіка

Кваліфікаційна робота: методичні рекомендації для керівників і студентів 4 курсу ОР «бакалавр» факультету педагогічної освіти зі спеціальності 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна педагогіка»

Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентів факультету педагогічної освіти денної та заочної форм навчання, спеціальності 231 – «Соціальна робота»

Навчальні плани

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Іспит
Вступ до спеціальності (231) 32 32 2:2 Іспит
Деонтологія соціальної роботи (231 Соц. робота) 28 0:1,8 Залік
Загальна та вікова психологія 48 48 3:3 Іспит
Основи соціалізації особистості 16 0:1 Іспит
Психологія загальна, вікова та соціальна 48 48 3:3 Іспит
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології 32 32 2:2 Залік
Соціальна підтримка осіб похилого віку 231 Соціальна робота (денна форма) 90 90 5,6:5,6 Залік

2-й семестр

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Етнічна психологія 8 0,5:0 Немає
МСВР 56 3,5:0 Іспит
Соціальна профілактика девіантної поведінки 32 48 2:3 Іспит
Соціальний супровід осіб у центрах денного перебування та підтриманого проживання 32 16 2:1 Немає
СПДП 32 48 2:3 Іспит
28 28 1,8:1,8 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 28 1,8:1,8 Залік
16 16 1:1 Залік
0:0 Іспит
8 28 0,5:1,8 Залік
32 32 2:2 Іспит
Етнічна психологія 8 0,5:0 Іспит
Іноваційні моделі надання соціальних послуг 32 64 2:4 Залік
Менеджмент соціальної роботи 32 32 2:2 Іспит
Основи психодіагностики та психокорекції та методика телефонного консультування 28 28 1,8:1,8 Немає
Соц.пед. 28 42 1,8:2,6 Іспит
ТСР_Укр_світ_Технології соціальної роботи у зарубіжних країнах 32 32 2:2 Диф. залік
Українська мова за професійним спрямуванням ( спеціальність 231 “Соціальна робота”) 16 32 1:2 Іспит

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 12 0,8:0,8 Залік
0:0 Немає
16 16 1:1 Іспит
Соціальна педагогіка (СО) 6 6 0,4:0,4 Іспит
Соціальна педагогіка 6 6 0,4:0,4 Іспит
Соціальна робота з клієнтами у СЖО 28 28 1,8:1,8 Іспит
Соціальне підприємництво (231) 28 28 1,8:1,8 Залік
Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей 42 42 2,6:2,6 Іспит
Технології соціальної роботи в Україні та світі 24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 40 1,3:2,5 Залік
20 20 1,3:1,3 Залік
42 40 2,6:2,5 Іспит
Арт-терапія в освіті (231) 20 20 1,3:1,3 Диф. залік
Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах (231) 20 40 1,3:2,5 Іспит
Соціальна педагогіка (СО) 10 0,6:0 Контр. робота
Соціальна педагогіка 10 0,6:0 Контр. робота
Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення 20 20 1,3:1,3 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка і психологія вищої школи 16 0:1 Іспит