Менеджмент соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мищишин І. Я.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31доцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 231 Соціальна робота факультету педагогічної освіти. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяльності в галузі соціальної роботи.

Рекомендована література

      Базова:

 1. Володченко Ж.М. Менеджмент соціально-педагогічної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Володченко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – 166 с.
 2. Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи: Курс лекцій / Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 65 с.
 3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія i практика: Навч. посiб. – К., 2007.
 4. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. / Л. А.Колбіна. — Одеса, 2017. — 406 с
 5. Менеджмент соціальної сфери : навч. посіб. / Д.Г. Кучеренко, О.В. Мартинюк, К., 2010 – 221 с.
 6. Тимошко Г. М. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 308 с.. –  101.
 7. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2004. – 368 с.

                                     Додаткова:

 1. Бутиліна О., Євдокимова І. Самоменеджмент соціального працівника як управлінське завдання. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 1(6). С. 5–12.
 2. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. для студентів спеціальності “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка” / Є.Г. Дєдов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2012.
 3. Навчально-практичний органайзер з курсу “Менеджмент соціальної роботи” : навч.-метод. посіб. / [Т.А. Тернавська, Я.М. Раєвська, Ж.В. Мельник], Кам’янець-Подільський, 2020.
 4. Соціальна робота. Менеджмент соціальної роботи: Навч. посіб. / Ред. В.П. Андрущенко. – К.: ДЦССМ, 2003. – 277с.
 5. Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: Курс лекцій. Навчальний посібник. / А.Г. Хоронжий. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 220 с.
 6. Шендеровський К.С. Тактичний менеджмент соціальної служби: Посібник для керівників соціальних служб. – К., 2011.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

 

 

Силабус:

Завантажити силабус