Технології соціального проєктування

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Лобода В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПС-42
ФПС-41

Опис курсу

Курс “Техології соціального проєктування” дозволить студентам – майбутнім соціальним педагогам:
· знайти ефективне рішення соціальної проблеми,
· дізнатись, що таке якісний проєкт та як його підготувати,
· розробити конкурентну проєктну пропозицію для залучення ресурсів і мобілізації заінтересованих сторін.

Під час опанування курсу студенти матимуть змогу:
· ретельно опрацювати навчальні матеріали,
· за кожною темою пройти тестування з метою виявлення рівня засвоєння знань базових понять і основних положень щодо управління проєктами в соціальній сфері,
· у команді – розробити концепцію проєкту.

Очікувані результати навчання – розвиток складових компетентності у сфері управління проєктами в соціальній сфері:
· здатність виявляти потреби , знаходити проєктне рішення для реалізації стратегії організації, формулювати основні складові концепції проєкту, зокрема, визначати призначення, мету, продукт, очікувані результати, ідентифікувати заінтересовані сторони проєкту, визначати основні види діяльності за проєктом та етапи реалізації проєкту, необхідні ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проєкту.

Електронна версія курсу: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1037

Рекомендована література

 1. Семез А. А. Соціально-педагогічне проектування: Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. — 132 с.
 2. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу: посібник / За заг. ред. В. О. Киричука. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с.
 3. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси, 2008. – С. 155-156, 159-160.
 4. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / [за ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 216–223.
 5. Педагогічне проектування / [автор-упорядник: А. Цимбалару]. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 6. Про організаційний розвиток простою мовою: посібник для практиків. – К., 2017. – 84 с.
 7. Посібник з підготовки проектів
 8. Посібник з підготовки проектів: Додатки
 9. Управление проектами: практическое пособие для лидеров громад и общественных органызаций. – Симферополь, 2011. – 136 с.
 10. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування: посібник. – К., 2017. – 94 с.
 11. Грантрайтинг : метод. рек. для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / Авт. кол.: О.С. З інченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. ред. О.В. Кулініча. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Харків : Золоті сторінки, 2015. — 80 с.
 12. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.
 13. Приклади соціальних проєктів (I Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013)
 14. Найкращі соціальні проєкти України

Матеріали

Теми лекційних та практичних занять

Приклад тестових завдань (на іспит)


Завдання для практичних занять:

Шаблон для підготовки концепції проєкту – для виконання практичного завдання (в командах)

Приклад заповнення шаблону концепції проєкту

Критерії та показники для оцінки якості концепції проекту

Приклади реальних концепцій соціальних та соціально-культурних проєктів – для аналізу за поданими вище критеріями і показниками якості (наведені виключно з навчальною метою):

Корисно знати:

В Україні стартує програма безкоштовного наставництва від бізнесу для громадських активістів:
громадські організації та проекти, соціальні підприємці та некомерційні ініціативи тепер зможуть безкоштовно отримати професійні послуги або експертну допомогу від корпоративного сектору — в рамках нової ініціативи


Презентації лекцій (розроблені в рамках Швейцарсько-українського проекту DESPRO колективом ДРІДУ НАДУ)

Презентація 1: Що таке проект? Чи є те, що я хочу робити, проектом? У чому полягає різниця між стратегічною, операційною і проектною діяльністю, між функціональним управлінням і управлінням проектами? Яким чином пов’язані проекти  і стратегія розвитку / місія організації? Чим проекти в соціально-педагогічній сфері відрізняються від бізнес-проектів? Що таке життєвий цикл проекту?

Презентація 2: Як ідентифікувати проблему , визначити її актуальність та розглянути альтернативні варіанти її розв’язання? Як сформулювати мету проекту та його назву?

Презентація 3: Хто є основними заінтересованими сторонами проекту і як їх ідентифікувати?

Презентація 4: З чого розпочати підготовку концепції проекту?

Презентація 5: Як виокремити цільові групи та бенефіціарів серед ключових заінтересованих в проекті сторін та вивчити їх потреби й вимоги? Як визначити характер участі, групу важливості та впливу заінтересованих сторін?

Презентація 6: Що таке інноваційність проекту?

Презентація 7: Що таке продукт і результати проекту? Як визначити індикатори результатів проекту? Хто встановлює вимоги до проекту? Що таке «Трикутник управління проектом»:  зміст–час/графік виконання–вартість/ресурси?

Презентація 8: Що таке проектний аналіз та коли потрібно його застосовувати для проектів у соціально-педагогічній сфері?

Презентація 9: Що таке планування проекту? Як визначити основні види діяльності за проектом (пакети робіт)? Яким чином вони співвідносяться із цілями проекту та складовими продукту проекту? У чому полягає різниця між вихідними результатами проекту, результатами та наслідками діяльності за проектом? Як встановити та описати зв’язки між видами діяльності/роботами за проектом та їх групами? Як визначити орієнтовну тривалість проекту і основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі? Що таке проектні віхи?

Презентація 10: Які види ресурсів необхідні для реалізації проекту? Як визначити орієнтовну вартість проекту? Які основні вимоги до формування бюджету проекту?

Презентація 11: Якими можуть бути джерела фінансування проекту? В який спосіб можна отримати фінансову підтримку для реалізації проекту розвитку? На що треба звернути увагу під час пошуку грантодавців/спонсорів і підготовки проектної пропозиції?

Презентація 12: Як визначити ризики проекту? Як забезпечити сталість результатів проекту? Як завершити підготовку концепції?

Презентація 13: Кому і як презентувати проект? Яким чином здійснювати просування ідеї проекту? Як залучити заінтересовані сторони і налагодити взаємодію з ними?

Презентація 14: Хто такі проектний менеджер та керівник команди управління проектом, і які складові компетентності вони мають розвинути?

Презентація 15: Що таке проектний офіс?

Презентація 16: Особливості діяльності з розробки транскордонного проєкту (автор: Євгеній Лукша)

Для студентів, які навчаються за індивідуальним графіком: рекомендую пройти он-лайн курс “Управління проектами”

Управління проектами

та/або он-лайн курс “Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами”:

Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами