Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах (231 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Лобода В. В.ФПС-41, ФПС-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41Перга А. А.
ФПС-41зПерга А. А.

Опис курсу

Курс “Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах” дозволить студентам – майбутнім соціальним педагогам:
· знайти ефективне рішення соціальної та/або педагогічної проблеми,
· дізнатись, що таке якісний проєкт та як його підготувати,
· спробувати свої сили у розробці проєктної пропозиції для залучення ресурсів і мобілізації заінтересованих сторін.

Під час опанування курсу студенти матимуть змогу:
· ретельно опрацювати навчальні матеріали,
· за кожною темою пройти тестування з метою виявлення рівня засвоєння знань базових понять і основних положень щодо управління проєктами у соціальній і педагогічній сферах,
· проаналізувати реальні кейси (концепції проєктів) та навчитись оцінювати їх за певними критеріями та показниками;
· у команді – розробити концепцію проєкту.

Очікувані результати навчання – розвиток складових компетентності у сфері проєктної діяльності у соціальній та педагогічній сферах:
· здатність виявляти потреби, знаходити проєктне рішення для реалізації стратегії організації,
· вміння формулювати основні складові концепції проєкту, зокрема, визначати призначення, мету, продукт, очікувані результати, ідентифікувати заінтересовані сторони (стейкхолдерів) проєкту,
· вміння визначати основні види діяльності за проєктом та етапи реалізації проєкту, необхідні ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проєкту.

Електронна версія курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5020

Рекомендована література

 1. Азарова Т.В, Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, 2007.
 2. Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько // Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки, . – К., 2010. – 127 с.
 3. Грантрайтинг : метод. рек. для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / Авт. кол.: О.С. З інченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. ред. О.В. Кулініча. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Харків : Золоті сторінки, 2015. — 80 с.
 4. Лобода В.В. Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в спільноті практик: сталий розвиток : навч. посібник // За заг. ред. І.Катерняка, Т.Маматової. – Київ : Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2021. – 193 с.
 5. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси, 2008. – С. 155-156, 159-160.
 6. Найкращі соціальні проєкти України
 7. Педагогічне проектування / [автор-упорядник: А. Цимбалару]. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 8. Посібник з підготовки проектів
 9. Посібник з підготовки проектів: Додатки
 10. Приклади соціальних проєктів (I Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013)
 11. Про організаційний розвиток простою мовою: посібник для практиків. – К., 2017. – 84 с.
 12. Романюк Я. Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування проектувальних умінь майбутнього соціального педагога/працівника / Я. Романюк // Український науковий журнал Освіта регіону. – 2011.–№3
 13. Семез А. А. Соціально-педагогічне проектування: Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. — 132 с.
 14. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу: посібник / За заг. ред. В. О. Киричука. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с.
 15. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с. 
 16. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України : практичний посібник / Чемерис А. ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с.

Матеріали

Приклад тестових завдань (на іспит)


Завдання для практичних занять:

Приклади реальних концепцій соціальних та соціально-культурних проєктів – для аналізу й оцінки за наведеними вище критеріями та показниками якості (наведені виключно з навчальною метою):

Корисно знати:

В Україні стартує програма безкоштовного наставництва від бізнесу для громадських активістів:
громадські організації та проекти, соціальні підприємці та некомерційні ініціативи тепер зможуть безкоштовно отримати професійні послуги або експертну допомогу від корпоративного сектору — в рамках нової ініціативи


Додатково дивіться:

Силабус: Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах-231 б

Завантажити силабус