Лобода Вікторія Віталіївна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38 032) 239-42-30

Електронна пошта: viktoriya.loboda@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: publons.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Веб-технології в освіті (зокрема, ІКТ у спеціальній освіті); електронне (онлайн-) навчання; системи управління знаннями; англійська мова для професійної комунікації; психолінгвістика та психологія мовлення, міжкультурна комунікація.


Наукове стажування, навчання, участь у тренінгах та підвищення кваліфікації:Курси

Публікації

Головний редактор журналу «Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна»

Член наукової ради журналу “Ruch Pedagogiczny”: щоквартального наукового видання Варшавської вищої школи гуманітарних наук ім.Болеслава Пруса, Польща (Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa) (поч. з 1912 р.), що входить у перелік ERIH серед журналів у галузі педагогіки і має найвищу оцінку в Польщі (10 балів).

ORCID ID: 0000-0001-6091-4232

ResearcherID: D-9687-2018

Scopus Author ID: 57191765766

Web of Science ResearcherID: V-1911-2019

Статті у наукових журналах:

 1. Using Youtube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs / Subashkevych I., Korniat V., Loboda V. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2020. — №3. –С.78 — 86. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.9 (IndexCopernicus)
 2. The development level of SMART information criterion for specislists’ readiness for inclusion implementation in education / Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019) Information Technologies and Learning Tools, 72 (4), 273-285. Режим доступу до журн.: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2561/1545 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4 – indexed in Web of Science
 3. Fundamentals of Psychological and Pedagogical Diagnostics of Children with Autism Spectrum Disorders (Основи психолого-педагогічної діагностики дітей із розладами спектра аутизму) / Катерина Островська, Ігор Островський, Вікторія Лобода // Проблеми сучасної психології. – 2018. – Випуск 42. – С. 133-151. – Режим доступу до журн.: http://problemps.kpnu.edu.ua/en/ DOI10.32626/2227-6246.2018-42.133-151
 4. Developing Entrepreneurial Mindset in University Undergraduates / Loboda, V., Ostrovskyi, I., & Katernyak, I. – E-Methodology. – Vol. 5, No. 5. – 2018. – pp. 114-131.  Режим доступу до журн.: https://doi.org/10.15503/emet.v5i5.525
 5. eLearning within the community of practice for sustainable development / Katernyak, I., Loboda, V. and Kulya, M. – Higher Education, Skills and Work-based Learning. – Vol. 8 No. 3. – 2018. –
  pp. 312-322. Режим доступу до журн.: https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030indexed in SCOPUS
 6. Cognitive presence and effect of immersion in virtual learning environment / I. Katernyak, V. Loboda. – Universal Journal of Education Research : Horizon Research Publishing Corporation. – Vol. 4, No. 11. – 2016. Режим доступу до журн.: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5254indexed in ERIC (Education Resources Information Center)
 7. Knowledge management and the effect of immersion in virtual learnign environments / I. Katernyak, V. Loboda, O. Garnets, M. Kulya // Proceedings of Global Learn 2016 Conference. – Limerick, Ireland, 2016. – C. 234-239. Режим доступу до журн.: http://www.learntechlib.org/p//172729
 8. Електронне навчання, що базується на досвіді / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VII (67) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – 534 с. – С.375-383.
 9. До питання формування ефективного Інтернет-середовища для організації електронного навчання / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV (64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 586 с. – С.282-289.
 10. Kompetentność budująca model przygotowań praktyczno orientowanych logopedów (Компетентнісно формуюча модель підготовки практико-орієнтованих логопедів) / Л. В. Кашуба, В. В. Лобода. – Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie (Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід) – Lodz, Wyźsza Szkoła Informatyki i Umiejętności, 2015. – C. 133-136.
 11. Перші кроки на шляху до створення спільноти практиків у галузі корекційної педагогіки / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 546 с. – С.181-188.
 12. Использование электронной формы обучения для развития современных жизненных компетентностей студентов с особыми образовательными потребностями / В.В. Лобода // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. – Zeszyt 14 (7) 2014. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska, 2014. – С. 191-202.
 13. Students’ Immersion in eLearning Environment – a shift to Experience Education / V. Loboda, I. Katernyak // Proceedings of the International Conference on ICT in Teaching and Learning «Engaging Students through Emerging Technologies». – The Open University of Hong Kong, StPaul’s Convent School, Hong Kong SAR, 2012.
 14. Розвиток мовлення учнів з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 13 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : В. М. Синьов та ін.]. – Київ, 2009. – 233 с.
 15. eLearning: from social presence to co-creation in virtual education community [Електронний ресурс] / Ihor KaternyakSten EkmanAnnalill EkmanMariya SheremetViktoriya Loboda // Interactive Technology and Smart Education. – Volume 6, Issue 4 (ICT2009 Conference special issue), 2009. – C.215-222. Режим доступу до журн. : http://www.emeraldinsight.com/toc/itse/6/4
  Indexed in: SCOPUS, ERIC (Education Resources Information Center), Emerging Sources Citation Index, Civil Engineering Abtracts, INSPEC
 16. Innovation and Creativity in Virtual Learning Community [Електронний ресурс] / I. Katernyak, V. Loboda  // 5th International Conference on Multimedia and ICT in Education: m-ICTE2009. Режим доступу до журн. : http://www.formatex.org/micte2009/
 17. Розробка педагогічної технології для організації дистанційного навчання старшокласників з вадами слуху в Інтернет-середовищі “Електронна школа” / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 69-71.
 18. Соціальна роль розвитку мовлення учнів з вадами слуху в загальній та спеціальній науково-педагогічній і методичній літературі / Лобода В., Петрик О. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 71-73.
 19. Value innovation and Medici effect in ODL / I. Katernyak, V. Loboda, S. Ekman, A. Ekman // E-learning and Multicultural Education: Digital Divide and Digital Opportunities Workshop, Università Telematica “Guglielmo Marconi”, Rome, Italy. 2008. Режим доступу до журн. : http://www.guideassociation.org/proceedings/Guide_2008/
 20. еLeaning and Value Innovations in Virtual Education Community / S. Ekman, A. Ekman, I. Katernyak, M. Sheremet, V. Loboda, Zh. Katernyak // 11th International Conference on Humans and Computers HC 2008, Nagaoka University of Technology (NUT), Japan. Режим доступа до журн. : http://gii.nagaokaut.ac.jp/hc2008/tmpPdf/tmpvUaAq8.pdf
 21. Pedagogical approaches and creativity in culturally diverse virtual education community / I. Katernyak, V. Loboda, S.Ekman, A. Ekman // 2008 International Conference of ICT in teaching and Learning. – The Open University of Hong Kong SAR, 2008. Режим доступу до журн. : https://lists.cs.columbia.edu/pipermail/learningcenter/attachments/20090320/8654fe86/IMCL2009Program-0001.pdf
 22. Розвиток комунікативних навичок і соціалізація старшокласників з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В.В. Лобода // Імідж сучасного педагога: логопедичні знання – вчителю. – Випуск 4 (73), Полтава : 2007. – 68 с.
 23. “Віртуальний кампус” – Інтернет-середовище для розвитку навчальних можливостей старшокласників з вадами слуху / М. К. Шеремет, В. В. Лобода // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наукових праць. – Випуск 6. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 169 с.
 24. Електронне навчання у відновленні балансу академічних знань та життєвих компетенцій особистості (e-Learning in Restoring the Balance of Academic Knowledge and Life Competencies of the Individual) / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Наука і освіта (Science and Education), № 7-8, листопад-грудень, 2005. – Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України / Гол. ред. О.Я. Чебикін. – Одеса : Південний науковий центр АПН України, 2005. – 224 с. – indexed in Web of Science
 25. E-Learning and International Education Network for the Deaf / V. Loboda, I. Katernyak, M. Katernyak // ATVN-EU-GP Conference Proceedings. – National Institute of Telecommunications, 2005.
 26. Особливості створення навчально-виховного Інтернет-середовища для підвищення мотивації старшокласників з вадами слуху до навчання / В. В. Лобода // Вісник : зб. наук. статей НПУ імені М.П. Драгоманова: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів / Укл. Л. Л. Макаренко, І. О. Нікуліна. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 8. – 298 с.
 27. Використання Інтернет-середовища для розвитку комунікативних навичок старшокласників з вадами слуху / М. К. Шеремет, В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Випуск 4. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004.
 28. Digital Equality for the Deaf: Challenge to Isolation and Poverty (Цифрова рівність для нечуючих: виклик ізоляції та бідності) / І. Б. Катерняк, В.В. Лобода // Інтернет – освіта – наука – 2004, 4-та міжнародна науково-технічна конференція ІОН – 2004, зб. матеріалів конференції. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2004. – 432 c.
 29. Особливості впровадження активних методів навчання (кейс-метод та симуляційні ігри) у віртуальних середовищах (e-Learning) / І. Катерняк, В. Лобода, Л. Острівна // Інформаційні засоби навчання для підвищення якості економічної освіти. – Суми, Сумський державний університет, 2004.
 30. Особливості використання кейсового методу в дистанційній формі навчання / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // Освіта і віртуальність – 2002. зб. наук. праць 6-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2002. – 385 с.
 31. Українська система дистанційного навчання: від інновації до реалізації / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // “Інтернет – освіта – наука – 2002”, 3-тя міжнародна конференція ІОН – 2002, зб. матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. – 266 с.
 32. Підготовка навчальних курсів з використанням мультимедіа й Інтернет / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // Освіта і віртуальність – 2001, зб. наук. праць 5-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2001. – 362 с.
 33. On-Line Tutoring in Global Education Environment / I. Katernyak, V. Loboda, M. Tomyn // 20th ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education, The Future of learning – Learning for the Future: Shaping the Transition. Dusseldorf, Germany, 2001. – Режим доступу до журн. : http://www.fernuni-hagen.de/ICDE/D-2001/final/statisch/A1180.html

Тези конференцій

34. Перспективи застосування систем електронного навчання для розвитку персоналу / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 128-131.

35. Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх спеціальних педагогів / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – С.94-97.

36. Особливості розвитку лідерських якостей у дітей старшого шкільного віку з порушеннями мовлення / М. С. Оксенчук, В. В. Лобода // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 квітня 2018 р.) – Розділ 4. Соціальні та поведінкові науки. Економіка. Політологія. Психологія. Соціологія / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 100-103.

37. Experience Economy and its Influence on eLearning Design / Viktoriya Loboda // Ogolnopolska konferencja naukowa “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie”. – Lublin, Polska. – April 24, 2018. – C. 9, 12.

38. Педагогічні прийоми для якісного дизайну та викладання масових відкритих он-лайн курсів (МООС) / В. В. Лобода // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С.147-150.

39. E-Learning on ‘Combatting Trafficking in Human Beings’ in the Community of Practice / O. Horbunova, I. Katernyak, V. Loboda // ICHT 2017 : 19th International Conference on Human Trafficking. – Prague, Czech Republic. – March 23-24, 2017. Режим доступу: https://www.waset.org/conference/2017/03/prague/ICHT

40. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх корекційних педагогів із застосуванням Web 2.0. / В. В. Лобода // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 209 с. – С.79-82.

41. Effective ways to organize work-based training and re-training of practitioners using e-Learning / В. Лобода // Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії». – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016.

42. Веб-інструменти на допомогу педагогу для організації середовища навчання у співпраці / В. В. Лобода // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

43. Фасилітація як стиль лідерства в середовищі студентської молоді / В. В. Лобода // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – 188 с. – С. 49-52.

44. Shift to Experience-Based Education in eLearning Environment / V. V. Loboda, I. B. Katernyak // 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016) (4-6 February 2016), Abstract Book. – University of Alcala, Madrid, Spain, 2016. – C. 655-656. Режим доступу до журн.: http://www.wces.info

45. Особливості роботи фасилітатора у віртуальному навчальному середовищі / В. В. Лобода // Психолінгвістика в сучасному світі – 2015 : Тези X Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л. О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 61-62.

46. Strategy for entrepreneurship education at Ivan Franko National University “Towards creating innovation hub in IT area” / I. Katernyak, V. Loboda, V. Kukharskyy, Ya.Savula // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : зб. наук. праць І Міжнародної ХХ Всеукраїнської наук. конф. (7-9 квітня 2014 р.) / Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 163 с. – С. 18-19.

47. Управління знаннями у спільнотах практик / Актуальні проблеми теоретичного та практичного менеджменту в умовах глобалізації : зб. матеріалів тез заоч. науково-практич. конф. (15 березня 2013 р.) / наук. вид.; ЗАТ Львівський інститут менеджменту. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 154 с. – С. 110-112.

48. Virtual Deaf Community College – a challenge to deafness and isolation / I. Katernyak, V. Loboda // CADE/AMTEC International Conference 2007  “Connecting in the Global Village. – Session Presenters Bios and Abstracts. – Canada, Winnipeg, University of Alberta, May 13-16, 2007. – http://www.cade-aced.ca/conferences/2007/ – 132 c. – C. 47-48.

Навчальні посібники:

49. Психолого-корекційний практикум травм війни : навч. посібник / Розділ 5. Окремі види психологічних порушень та корекційна робота з ними. / Лобода В. В.  5.10. Процес фасилітації при роботі в групі та можливості її застосування при роботі з психотравмами. – С. 323-338 // Сулятицький І. В., Островська К. О., Осьодло В. І. – Львів : ГО “Справа Кольпінга в Україні”, 2019. – 396 с.

50. Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посіб. / За заг. ред. О.Рафальського, С.Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні; К. : Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2012. – 152 с.

51. Навчальне Інтернет-середовище як засіб розвитку старшокласників з вадами слуху / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2006 – 49 с.

52. Віртуальний коледж: путівник з організації навчально-виховної роботи в Інтернет / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2005. – 68 с.

53. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Ю. Сурмин, В. Лобода, А. Сидоренко, А. Фурда, И. Катерняк, Кеси Меер / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Колективні монографії:

54. Experience-based eLearning in virtual environments / Viktoriya Loboda // Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe. – Collective scientific work, ed. A.Roguska, A.Antas-Jaszczuk. – Siedlce, 2016. – pp. 117-126.

55. eLearning Environment as Means of Inclusion of Students with Special Needs / Viktoriya Loboda // Within the sphere of inclusions issues : Polish and Ukrainian scientific experience exchange. – Collective scientific work. – Wydawnictwo UPH  w Siedlcach, Polska, 2015. – pp. 35-42.

Біографія

Народилась у м.Львові. Закінчила з відзнакою СШ №56 з поглибленим вивченням англійської мови та музичну школу №1 ім. А.Кос-Анатольського, клас фортепіано.

У 1995 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім.І.Франка, романо-германську філологію, за спеціальністю “Філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач”.

У 1995 році пройшла стажування у США, а у 1996 році завершила повний курс міжнародної програми “Магістр ділового адміністрування”за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері” у  Львівському інституті менеджменту, куди була запрошена на викладацьку роботу і де до 2014 року працювала на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов (пізніше – гуманітарних дисциплін).

З 1999 року захопилась ідеєю впровадження електронного навчання (eLearning) в систему освіти. У 2001 році стала співзасновником ГО „Українська система дистанційного навчання”, бере участь у міжнародних проєктах як експерт із розвитку та вдосконалення онлайн-навчання. У 2000 році завершила повний курс навчання (1 місяць) з технологій асинхронної навчальної мережі у Коледжі Лойола, Меріленд, США, та курс “Wired Education” (електронна освіта) в рамках семінару з мережевих технологій, організований CEENet в Будапешті, Угорщина. Регулярно проводить семінари та тренінги з питань застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

У 2003-07 рр., у співпраці з підготовленими вчителями та психологами 15 спецшкіл-інтернатів для дітей із вадами слуху, створила та адмініструвала експериментальне навчальне Інтернет-середовище для розвитку мовлення учнів цих шкіл: Сертифікат (2003) ; Сертифікат (2005) ; Сертифікат (2006). У 2006-2009 рр. була здобувачем на кафедрі логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2010 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Корекційна педагогіка» за темою: «Навчальне Інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху» (науковий керівник – проф. Шеремет М.К.) – Автореферат дисертації.

У 2014 році була прийнята на посаду доцента кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 02.2015 – 09.2016 виконувала обов’язки завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти. У 2018 р. отримала вчене звання доцента. Має 27 років науково-педагогічного стажу, є автором 55 друкованих праць.

Проекти

Участь у міжнародних проектах у ролі експерта:

Combatting Human Trafficking, International Office for Migration, Mission in Ukraine, 2015-2020
Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I), Swedish-Ukrainian-Georgian Project, 2012-2014
Конференція “Education for Entrepreneurship and Innovation – історія успішних Start-UP’ів” (26.07.2014)
Decentralization of Local Governance in Ukraine (DESPRO), Swiss-Ukrainian Project, 2010-2020
Ukrainian Business Development Centres project administered by Malardalen University, Sweden, 2006-2010
X Міжнародний Економічний Форум, Секція 2. Інновації як основа конкурентноздатності регіону (7-8.10.2010)
Інститут регіонального розвитку, доповідач (2010) 
Business Management and Distance Education project administered by Loyola College, Maryland, USA
e-Learning: Knowledge Management in Virtual Learning Environment project founded by the Public Affairs Section of the US Embassy
ICT in Teaching Practice – Matra Programme, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Ukraine and Moldova
New Quality of Training and Business Consulting with Effective Use of ICT, Ukraine-Canada SBEDIF Centre
Active Learning in the Context of Virtual Presence US-Ukrainian-Polish project managed by CEUME and Minnesota University, funded by USAID
Social Partnerships – Paradigm for Success – the World Bank Project for Ukraine, Belarus and Moldova, 2004
Distance Learning in Management Education – project conducted in partnership with Loyola College, Maryland, USA, and administered by the U.S. Department of State

Нагороди

Отримала численні сертифікати та подяки за розробку, організацію та адміністрування навчальних електронних (дистанційних) курсів та програм:

У 2015 році отримала грамоту від проф. В.П.Мельника, ректора ЛНУ ім.І.Франка, за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю.

У 2016 році отримала подяку від імені президента УАКП д.п.н., проф. Синьова  В.М. за активну участь у роботі Львівського осередку ВГО “Асоціація корекційних педагогів України”.

У 2018 р. отримала подяку за активну участь у роботі наукового комітету під час Загальнопольської наукової конференції “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie” (24 квітня 2018 р. в м. Люблін, Польща).

У 2019 р. отримала подяку за активну участь у роботі наукового комітету під час ІІ Загальнопольської наукової конференції “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie” (11 травня 2019 р. в м. Люблін, Польща)

Методичні матеріали

Розклад