Інтерактивні методи навчання (231 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Лобода В. В.ФПС-41, ФПС-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПС-41доцент Лобода В. В.
ФПС-41здоцент Лобода В. В.

Опис курсу

Курс «Інтерактивні методи навчання» призначений для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Вивчення інтерактивних методів навчання студентами – майбутніми соціальними педагогами та соціальними працівниками є однією з передумов ефективної роботи спеціалістів із будь-якими віковими групами у різних сферах соціальної роботи, зокрема, в освітній. Цей курс має практичне спрямування, тому навчання відбувається із поєднанням інтерактивних лекцій, демонстрацій та практичної апробації студентами кожного методу, що вивчається. Успішне засвоєння курсу є неможливим без активної участі студентів у всіх навчальних (практичних) заняттях.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. // Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 60. – С. 33–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.2539319
 2. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н.П. Волкова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 360 с.
 3. Інтерактивні методи навчання : навч. посібник / П. Шевчук, П.Фенрих. – Щецін : WSAP, 2005. – 170 с.
 4. Основи тренерської майстерності: [навч.-метод. посіб.]. / І.М.Матійків, А.І.Якимів, Т.Г.Черняк – Львів: Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с.
 5. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 142 с.
 6. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе- дагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.
 7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник / О.І. Пометун,
  А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Додаткова література:

 1. Ситуаційний аналіз, або Анатомія кейс-методу / Ред. Ю.П. Сурмин. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2002. – 286 с.
 2. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / [упор. О. Сидоренко, В. Чуба]. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с.
 3. Русняк Т. М. “Інноваційна технологія навчання EduScrum”. https://vseosvita.ua/library/statta-innovacijna-tehnologia-navcanna-eduscrum-465841.html

Інтернет-ресурси:

 1. Білинська А. Методика EDU-SCRUM в освіті. – 2017. https://osvitanova.com.ua/posts/989-metodyka-edu-scrum-v-osviti
 2. Івашина М. Командоутворення: корисні інструменти та кейси. – 2017. https://budni.rabota.ua/ua/hr/komandoutvorennya-korisni-instrumenti-ta-keysi

Матеріали

Електронний курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5744

Силабус:

Завантажити силабус