Розвиток дизайн-мислення (ДВВ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Лобода В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Лобода В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна побудована як навчальний тренінговий курс і спрямована на розвиток у студентів навичок дизайн-мислення як орієнтованого на користувача методу творчого вирішення проблем у співпраці, а також як набору поглядів, установок і способу мислення. Практика дизайн-мислення найкращим чином реалізується у міжфункціональних командах, що володіють різноманітним досвідом. Етапи дизайн-мислення включають: дослідження, генерування ідей, візуалізацію і сторітелінг, прототипування, тестування та уточнення.

Мета курсу: ознайомити студентів із сучасним поглядом на дизайн-мислення як на творчий спосіб вирішення проблем, націлений на створення нестандартних рішень та інновацій.

Завдання курсу: сприяти розвитку навиків творчого мислення молодої людини для досягнення професійних, особистих цілей; формування особистості нової генерації.

Результати навчання:

 • знати про різницю між дивергентним та конвергентним мисленням; про основні підходи до визначення проблеми та до створення команди; про творчий хаос та його роль у дизайн-мисленні; про створення прототипу та тестування;
 • вміти застосовувати навички дизайн-мислення у повсякденному житті при вирішенні різноманітних проблем; ретельно досліджувати, уточнювати та визначати проблему; створювати ефективну команду; генерувати ідеї; готувати та презентувати (пітчинґ) концепції командного проєкту.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Б. Білл, Е. Дейв. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя. – Київ: Наш формат, 2019. – 224 с
 2. Лобода В.В. Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в спільноті практик: сталий розвиток : навч. посібник // За заг. ред. І.Катерняка, Т.Маматової. – Київ : Швейцарсько- український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, – 193 с.
 3. Лобода В. В. Соціальні проєкти сталого розвитку / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 95-99.
 4. Льюрік М., Томмен Ж.-П., Лайфер Л. Дизайн-мисленнєве життя. Практичний посібник. – К. : ArtHuss, 2021.
 5. Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навч.-метод. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів спец-ті 010106 Соц.педагогіка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012.-132 с.
 6. de Bono. Lateral thinking: creativity step-by-step. – 2014.
 7. Kelley T., Kelley D. Creative Confidence. Unleashing the Creative Potential Within Us All. – Harper Collins Publishers, 2015.
 8. Solving problems with design thinking: ten stories of what works / Liedtka J., King A., Bennett K. – New York : Columbia University Press, 2013.
 9. The right way to lead design thinking / Bason C., Austin R.D. // Harward Business Review, March-April 2019.

       Додаткова література:

 1. Д. Гоумен. Емоційний інтелект. – Київ: Vivat, 2018. – 512 с.
 2. М. Кусумано, Д. Йоффі. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса. – Харків, 2018. – 256 с
 3. Gray, D., Brown, S. & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: A playbook for innovators, rulebreakers and changemakers, Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Інтернет-джерела:

 1. Гід дизайн-мисленням. – Режим доступу: https://platfor.ma/specials/bydesign/
 2. Дизайн-мислення для інновацій [Електронний курс]. – Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about
 3. User Testing. Design Thinking for Product Teams: how to leverage human insight at every stage of the development cycle (2023)
 4. Відео: User Testing. Human Insight (2023)
 5. Richardson, A. (2010). Using customer journey maps to improve customer experience, Harvard Business Review. Retrieved 14 January 2024 from https://hbr.org/2010/11/using-customer-journey-maps-to
 6. This is design thinking [website]. Retrieved 14 January 2023 from http://thisisdesignthinking.net/

Силабус:

Завантажити силабус