Соціальне підприємництво (231 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Лобода В. В.ФПС-41, ФПС-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПС-41Перга А. А.
ФПС-41зПерга А. А.

Опис курсу

Курс «Соціальне підприємництво» призначений для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Після завершення цього курсу студенти матимуть:

 • основні підприємницькі знання та навички для розвитку соціально свідомої організації;
 • знання того, як визначити та вирішити соціальну проблему, а також які інструменти можна застосувати для вимірювання соціального впливу організації;
 • розуміння бізнес-моделі, що допоможе розробити проєкт соціального підприємства;
 • навички, що сприятимуть позитивним соціальним змінам;
 • розуміння потреби у підвищенні рівня соціальної свідомості серед представників уряду, бізнесу та суспільства.

Мета вибіркової навчальної дисципліни «Соціальне підприємництво» – формування у студентів відповідних дисциплінарних компетентностей які, своєю чергою, впливають на формування сукупності знань та вмінь, необхідних для планування, організації та управління процесами підприємництва з метою вирішення або пом’якшення соціальних проблем суспільства на умовах самоокупності, інноваційності та стійкості, для ефективного запуску власного соціального підприємства та/або участі у соціальних проєктах. Важливим компонентом курсу є командна робота над проєктом власного соціального підприємства.

Цілі курсу:

 • вміти використовувати базові знання з соціального підприємництва й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
 • застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій у соціальній підприємницькій діяльності;
 • визначати, аналізувати проблеми соціального підприємництва та розробляти заходи щодо їх вирішення;
 • оцінювати за різними параметрами соціальні продукти/ послуги, процеси, що відбуваються в підприємницьких структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. – К. : ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 92 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1n_7gdnZu_YnQOrgc0WN5B_ZRPb7h3xTH/view
 2. Корнецький А., Нагаївська Д. Ю. Соціальне підприємництво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання. Причорноморські економічні студії. – Вип.11. – С. 204–208. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/46.pdf
 3. Остервальдер A., Піньє І. Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і новатора. – К. : Наш формат, 2018. – 288 с.
 4. Остервальдер A., Піньє І., Бернарда Г. Розробляємо ціннісні пропозиції. – К. : Наш формат, 2018.- 324с.
 5. Приходько Д. О. Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами : конспект лекцій для студ. cпеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузей знань: 05 – «Соціальні та поведінкові науки», 07 – «Управління та адміністрування» усіх форм навч. / Д. О. Приходько. – Х.: ХНАДУ, 2021. – 58 с.
 6. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я., Левицька Я. В. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 8. – С. 82–87.
 7. Свинчук А. А., Корнецький А., Гончарова М., Назарук В., Гусак Н., Туманова А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник. – К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с. URL: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf
 8. Смаль В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / В. Смаль, В. Кокоть. – К. : Проект «Партнерство для розвитку міст», 2017. – 58 с.
 9. Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. – К. : Федерація канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», 2017. 58 с. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1.pdf
 10. Соціальне підприємництво / Prometheus. Автор он-лайн курсу: доц. УКУ А. Корнецький у партнерстві з проф. бізнес-школи Університету ДеПоля (Чикаго) Патріком Дж. Мерфі. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:WNISEF+SE101+2017_T4/about
 11. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова, В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Туманова. – К : ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ»», 2017. – 188 с.
 12. Соціальне підприємництво в Україні. Зелена книга. Під заг. ред. Валерія Кокотя. – К.:, 2020. – 89 с. URL: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/zelena-knyha-sotsial-noho-pidpryiemnytstva-v-ukraini/
 13. Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємства: пер. з англ. / Фрір Спреклі. – К. : Вид-во Британська Рада, 2015. – 68 с. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf

Додаткова література:

 1. Каталог соціальних підприємств України 2016-2017 рр. Київ: Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/0B5k4OK2hVgtAOWhGV1RjcW8zZlk/view
 2. Свинчук А. Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України. Теорія стратегії та економічного розвитку. 2014. № 34. С. 25–32. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4539/1/2014_34_%2825-32%29.pdf
 3. Свинчук А. А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства / А. А. Свинчук // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1.
 4. Dees J. The Meaning of «Social Entrepreneurship» / Duke. URL: https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning-of-socialentrepreneurship/
 5. Loboda V. Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth / I. Katernyak, V. Loboda // Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives. Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen, 2021. URL: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-applications-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth
 6. Loboda V. Developing Entrepreneurial Mindset in University Undergraduates / Loboda, V., Ostrovskyi, I., & Katernyak, I. – E-Methodology. – Vol. 5, No. 5. – 2018. – pp. 114-131. URL: https://doi.org/10.15503/emet.v5i5.525
 7. Murphy P. J., Coombes S. M. A model of social entrepreneurial discovery. Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 87. Issue 3. P. 325-336. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-008-9921-y

Інтернет-ресурси:

 1. Вісім стовпів соціального бізнесу в Україні. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/hnidenko/visim-stovpiv-sotsialnogobiznesu-v-ukrajini-885249.html
 2. Дія. Бізнес: https://business.diia.gov.ua/
 3. Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами / ГО “Платформа інноваційного партнерства” (YEP™). URL: https://www.yepworld.org/ua/uni/
 4. Підприємництво. Власна справа в Україні / Prometheus. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENTREPR101/2016_T1/about
 5. Портал «Соціальне підприємництво в Україні». URL: https://socialbusiness.in.ua/
 6. П’ять порад, як побудувати соціальний бізнес в Україні, 2017. URL: https://epravda.com.ua/columns/2017/11/18/631320/
 7. Соціальна відповідальність як засаднича стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини: пос. URL: https://pidruchniki.com/83408/sotsiologiya/instrumenti_realizatsiyi_sotsialnoyi_vidpovidalnosti
 8. Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність / ВУМ Online. URL: https://vumonline.ua/course/social-entrepreneurship
 9. Соціальне підприємництво – неоцінена необхідність. URL: https://dt.ua/economics_of_regions/socialnepidpriyemnictvo-neocinena-neobhidnist-_.html

Матеріали

Онлайн-курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5019 

Силабус:

Завантажити силабус