Соціальна профілактика девіантної поведінки

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Мартіросян Л. А.ФПС-21, ФПС-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФПС-21Перга А. А.
ФПС-21зПерга А. А.

Опис курсу

Курс «Соціальна профілактика девіантної поведінки» призначено для здобувачів першого бакалаврського рівня другого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: соціальний аспект феномену девіантної поведінки; теорії сутність, форми, види девіантної поведінки; технології соціальної профілактики девіантної поведінки.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи девіантної поведінки.

Змістовий модуль 2.  Профілактика  девіантної поведінки неповнолітніх.

Рекомендована література

  • Березовська Л. І., Юрков О. С. Психологія конфлікту : навч.-метод. посіб. Мукачево : МДУ, 2016. 201 с.
  • Золотова Г. Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх : курс лекцій. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2008. 113 с.
  • Корнещук В. В., Волошенко М. О., Олло В. П. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків : навч. посіб. Херсон : Олді плюс, 2021. 136 с.
  • Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології : навч. посіб. для вузів. Київ : Перун, 2019. 464 с.
  • Рущенко І. П. Соціологія особистості та девіантної поведінки. Текст лекцій для студентів спец. 054 «Соціологія». Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 130 с.
  • Савельєва Н. М. Соціальна профілактика девіантної поведінки : курс лекцій з презентацією навч. посіб. [для студентів і магістрів спец. «Соц. робота» і «Соц. педагогіка»]. Полтава : ПНПУ, 2016. 110 с.
  • Соціальна профілактика девіантної поведінки. Навчальний контент в оновленому форматі / уклад. Н. Савельєва. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2020. 182 с.

Силабус:

Завантажити силабус