ОПП Соціальна педагогіка: Силабуси обов’язкових (нормативних) навчальних дисциплін 2022-2023 н.р.

Цикл загальної  підготовки:
Цикл професійної і практичної підготовки:
Вступ до спеціальності
Психологія особистості
Соціальна робота у центрах соціальних служб
Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності
Загальна та вікова психологія
Теорія соціальної роботи
Основи медіаграмотності
Ґенеза соціальної роботи
Технології соціальної роботи в Україні і світі
Деонтологія соціальної роботи
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Основи соціалізації особистості
Основи наукових соціальних досліджень
Соціальна психологія
Соціальна профілактика інтернет-ризиків
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології
Основи соціально-правового захисту особистості
Менеджмент соціальної роботи
Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг у громаді
Соціальна робота з клієнтами у складних життєвих обставинах
Недержавний сектор у соціальній сфері
Соціальні технології розвитку громади
Спеціалізація «Соціальна педагогіка»: