Спеціальність  – 016 Спеціальна освіта. Спеціалізація 016.02. Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Вступ до спеціальності 16 16 1:1 Іспит
Моделі та технології корекції, адаптації та реабілітації 16 л. 16 16 1:1 Залік
Основи психології (016.01, 016.02) 32 16 2:1 Іспит
Фізичне виховання (ФПК-11) 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (ФПЛ-11, ФПК-11) 32 0:2 Немає

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Залік
Основи інклюзивного навчання 32 48 2:3 Іспит
Психологія людей з інтелектуальною недостатністю 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
IT 8 8 16 0,5:0,5 Контр. робота
Патопсихологія та психологія здоров’я 32 32 2:2 Залік
Пізнай себе: від самопізнання до реалізації власних ресурсів 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 016 “Спеціальна освіта”) 16 1:0 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Робота з людьми з порушеннями розвитку впродовж життя 20 1,3:0 Немає

 

Освітні програми

Освітньо-професійна програма Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка (2020)