Навчальний план (Спеціальність 016 Спеціальна освіта, Спеціалізація 016.02. Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка)

Галузь знань – 16 Соціальна робота
Спеціальність  – 016 Спеціальна освіта, Спеціалізація 016.02. Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка

Не знайдено жодного навчального курсу.