Навчальний план

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  013  Початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Вступ до спеціальності з основами педагогіки ( 013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Залік
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Іспит
Основи інформатики з методикою навчання (013 Початкова освіта) 32 32 2:2 Іспит
Основи соціалізації осіб з особливими потребами 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 24 0:1,5 Залік
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”) 32 32 2:2 Іспит
Математика з методикою навчання математики в початковій школі (013 Початкова освіта) 32 0:2 Немає
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Немає
Методика навчання української мови в початкових класах з каліграфією (013 «Початкова освіта» ) 32 48 2:3 Немає
Основи науково-педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 52 0:3,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 1:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математика з методикою навчання математики в початковій школі (013 Початкова освіта) 32 0:2 Іспит
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Іспит
Методика навчання української мови в початкових класах з каліграфією (013 «Початкова освіта» ) 16 16 1:1 Іспит
Основи здоров’я 32 64 2:4 Залік
Основи здоров’я з методикою навчання 28 28 1,8:1,8 Залік
Основи природознавства з методикою навчання 32 48 2:3 Іспит
Педагогіка сімейного виховання 32 64 2:4 Залік
Трудове навчання з практикумом 013 «Початкова освіта» 80 0:5 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
28 28 1,8:1,8 Залік
Образотворче мистецтво з методикою навчання 32 32 2:2 Залік
Основи корекційної педагогіки 12 0,8:0 Іспит
Суспільствознавство та громадянська освіта з методикою навчання (013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Іспит
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 18 30 1,1:1,9 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта) 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 7 0,4:0,4 Залік
0:0 Іспит
Музичне мистецтво з методикою навчання 0:0 Залік
Практикум розв’язування задач 32 80 2:5 Залік
Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта) 32 80 2:5 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 6 10 0,4:0,6 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 14 0,9:0,9 Іспит
28 28 1,8:1,8 Іспит
14 14 0,9:0,9 Диф. залік
28 1,8:0 Залік
28 28 1,8:1,8 Залік
Дошкільна педагогіка 28 28 1,8:1,8 Залік
Іноземна мова фахового спрямування 56 0:3,5 Немає
Іноземна мова фахового спрямування (013 «Початкова освіта») 28 28 1,8:1,8 Немає
Країнознавство 14 14 0,9:0,9 Залік
МНІ 28 28 1,8:1,8 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
Вибрані питання методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”) 30 30 1,9:1,9 Залік
Іноземна мова фахового спрямування 80 0:5 Іспит
Іноземна мова фахового спрямування (013 «Початкова освіта») 60 0:3,8 Іспит
Навчання через гру (013 “Початкова освіта”) 30 30 1,9:1,9 Залік
Навчання через гру (LEGO) 20 30 1,3:1,9 Залік
Стандартизоване оцінювання та диференціоване навчання в інклюзивному просторі (ФПШ) 20 20 1,3:1,3 Іспит

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 8 1:0,5 Залік