Навчальний план

Спеціальність 013 Початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Вступ до спеціальності з основами педагогіки ( 013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Залік
Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі (013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі 32 32 2:2 Іспит
Практикум сучасної української мови 64 0:4 Залік
Психологія загальна, вікова та педагогічна, напрям підготовки 013 – «Початкова освіта» (бакалавр) 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 24 0:1,5 Залік
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (ФПШ-11,12,13) 32 0:2 Немає

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”) 32 32 2:2 Іспит
Математика з практикум розв’язування задач 16 32 1:2 Немає
Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі 32 48 2:3 Залік
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта») 48 32 3:2 Немає
Сучасна українська мова з практикумом 52 0:3,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 1:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 10 0,6:0,6 Іспит
32 32 2:2 Іспит
Математика з практикум розв’язування задач 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта»)
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта»)
16 32 1:2 Іспит
Основи здоров’я з методикою навчання 28 28 1,8:1,8 Залік
Основи природознавства з методикою навчання 48 48 3:3 Іспит
Педагогіка сімейного виховання 32 64 2:4 Залік
Трудове навчання з практикумом 013 «Початкова освіта» 80 0:5 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі 32 32 2:2 Залік
Новітні технології LEGO у початковій школі (013 “Початкова освіта”) 16 16 1:1 Іспит
Основи інформатики з методикою навчання 32 32 2:2 Іспит
Основи корекційної педагогіки 12 0,8:0 Іспит
Основи медичних знань, педіатрії та нейропсихології 16 16 1:1 Іспит
Основи соціалізації осіб з особливими потребами 32 32 2:2 Іспит
Основи соціокультури та педагогічної етики (013 Початкова освіта) 32 32 2:2 Залік
Теоретичний курс англійської мови 32 32 2:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта) 32 32 2:2 Іспит
48 48 3:3 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 14 0,9:0,9 Диф. залік
24 24 1,5:1,5 Залік
Основи медіаграмотності (013 Початкова освіта) 48 48 3:3 Залік
Англійська дитяча література 32 32 2:2 Іспит
Англійська мова фахового спрямування 56 0:3,5 Іспит
Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі .Бакалаврат 013 32 32 2:2 Іспит
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Іспит
Основи інклюзивної педагогіки. Бакалаврат 013 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка партнерства у роботі з батьками 32 64 2:4 Залік
Фізична культура з методикою навчання 16 16 1:1 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
Англійська мова фахового спрямування 80 0:5 Іспит
Вибрані питання методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”) 30 30 1,9:1,9 Залік
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Іспит
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Немає
Новітні технології викладання фахових методик початкової освіти 10 10 0,6:0,6 Іспит
Стандартизоване оцінювання та диференціоване навчання в інклюзивному просторі (ФПШ) 20 20 1,3:1,3 Іспит
20 30 1,3:1,9 Залік