Навчальний план

Спеціальність 013 Початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
32 32 2:2 Залік
Вступ до спеціальності з основами педагогіки ( 013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Залік
Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі (013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі 32 32 2:2 Іспит
Практикум сучасної української мови 64 0:4 Залік
Сучасна українська мова з практикумом 24 0:1,5 Залік
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (ФПШ-13) 32 0:2 Немає

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математика з практикум розв’язування задач 16 32 1:2 Немає
Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі 32 48 2:3 Залік
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта») 48 32 3:2 Немає
Сучасна українська мова з практикумом 52 0:3,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 16 1:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 10 0,6:0,6 Немає
32 32 2:2 Іспит
Дитяча література з методикою навчання 013 Початкова освіта 2023-2024 40 42 2,5:2,6 Іспит
Математика з практикум розв’язування задач 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта»)
Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта»)
16 32 1:2 Іспит
Трудове навчання з практикумом 013 «Початкова освіта» 80 0:5 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Дистанційні методи навчання лінгвістичних дисциплін
48 48 3:3 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 7 0,4:0,4 Залік
Методика роботи асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням (20/21) 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання англійської мови 32 32 2:2 Іспит
Методика навчання інтегрованого навчання “Я досліджую світ” 32 0:2 Іспит
Основи інтегрованого навчання з методикою (013«Початкова освіта») 32 32 2:2 Іспит
Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта) 32 32 2:2 Іспит
ДЗНнаУМ 112 0:7 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 24 1,5:1,5 Залік
Англійська дитяча література 32 32 2:2 Залік
Англійська мова фахового спрямування 56 0:3,5 Іспит
Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі .Бакалаврат 013 32 32 2:2 Іспит
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Іспит
Основи інклюзивної педагогіки. Бакалаврат 013 16 16 1:1 Іспит
Основи інформаційної грамотності в учнів початкових класів 32 32 2:2 Залік
Педагогіка партнерства у роботі з батьками 32 64 2:4 Залік
Сучасні інформаційні технології та програмні засоби навчання 32 0:2 Немає
Фізична культура з методикою навчання 16 16 1:1 Іспит
24 24 1,5:1,5 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
Англійська мова фахового спрямування 80 0:5 Іспит
Вибрані питання методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”) 30 30 1,9:1,9 Залік
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Іспит
Корекційна психопедагогіка з методиками Бакалаврат 013 16 32 1:2 Немає
Новітні технології викладання фахових методик початкової освіти 30 30 1,9:1,9 Іспит
Стандартизоване оцінювання та диференціоване навчання в інклюзивному просторі (ФПШ) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Методика формувального оцінювання (013 “Початкова освіта”)
20 30 1,3:1,9 Залік