Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
23.5Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Крохмальна Г. І.ФПШ-11, ФПШ-12
316Крохмальна Г. І.ФПШ-21, ФПШ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-11доцент Стахів М. О.
ФПШ-12Крохмальна Г. І.
248ФПШ-21Крохмальна Г. І.
ФПШ-22Крохмальна Г. І.

Опис курсу

Мета курсу: формувати національно-мовну особистість; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх вчителів початкових класів.

Завдання курсу:

поглибити знання студентів основних норм сучасної української літературної мови;

розвивати практичні уміння вправного користування мовою у практичному мовленні;

удосконалювати комунікативні здібності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи з основних розділів сучасної української літературної мови;

лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості;

правила і принципи сучасної комунікації;

вміти: здійснювати фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний та стилістичний аналіз мовних явищ;

визначати риси мовних явищ, розрізняти їхні ознаки, причини виникнення і тенденції функціонування;

досконало володіти усним і писемним мовленням, вміти висловлювати свою думку, обґрунтовувати власні судження і міркування;

доречно застосовувати набуті знання, уміння і навички в конкретній комунікативній ситуації, зокрема пов’язаній з педагогічним спілкуванням.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Питання на залік

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму