Презентаційна база вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

Вибрані питання методик початкової школи

Методика формувального оцінювання

Педагогіка сімейного виховання

Основи медіаграмотності

Конфліктологія

Правове забезпечення професійної діяльності вчителя

Академічна доброчесність в освіті та науці

Методика розвитку критичного мислення

Дистанційні методи лінгвістичних дисциплін

Основи фінансової грамотності і підприємливості

Лабораторний практикум з математичного забезпечення

Практикум розв’язування задач з математики

Дистанційні методи навчання на уроках з математики

Риторика та культура мовлення

Основи культури та техніки мовлення

Основи комунікативної діяльності вчителя

Педагогічне проектування в професійній діяльності вчителя

Методика роботи групи продовженого дня

Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Полікультурна компетентність

Демократичні цінності в освітньому просторі

Основи міжкультурної кумонікації

Основи психодіагностики

Арт-терапія в освіті

Специфіка та методика роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами

Естетичне виховання здобувачів початкової освіти

Педагогічна творчість

Соціокультурна освіта

Методика фізичної культури

Організація діяльності фізичної культури

Методика навчання техніці фізичних вправ школярів

Соціокул. освіта вчителя ДВВ

Вебтехнології ДВВ