Вибрані питання методик початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830Проц  М. О.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41Сірант Н. П., Галюка О. С.
ФПШ-42Сірант Н. П.

Опис курсу

Програма курсу «Вибрані питання методик початкової освіти»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти IV-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета курсу:  

спрямування випускників на узагальнення й систематизацію одержаних знань. Забезпечує це поділ навчального матеріалу кожної дисципліни на частини, які становитимуть питання й осмислення яких сприятиме глибокому усвідомленню наукового і практичного значення теми, її місця в підготовці молодого спеціаліста до майбутньої професійної діяльності.

Завдання курсу:

  • забезпечити формування соціально-активної особистості;
  • вчити здобувачів закладу вищої освіти створювати сприятливі умови для всебічного розвитку потенційних можливостей учнів, його реалізація вимагає від учасників освітнього процесу високої професійної компетентності, здатності до творчої діяльності, утвердження в освітньому процесі педагогіки партнерства як життєвого принципу сучасної школи;
  • визначення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутнього учителя початкової школи;
  • спрямування випускників на узагальнення й систематизацію одержаних знань;
  • сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями;
  • вчити здобувачів закладу вищої освіти обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов;
  • орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Робоча навчальна програма. 2020.

Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вибрані питання методик початкової освіти

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Вибрані питання методик початкової освіти 2021

Завантажити силабус