Практикум роботи з батьками (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Цюра С. Б.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ФПШ-41доцент Цюра С. Б.
ФПШ-42доцент Цюра С. Б.
ФПШ-43доцент Цюра С. Б.
ФПШ-44доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Мета курсу формування у студентів компетентностей цілепокладання,
планування й організації середовища для розвитку партнерства вчителя та
батьків
Основними завданнями є оволодіння студентами:
знаннями про вихідні положенння, мету та напрями організації роботи вчителя
з батьками як стейкхолдерами освітнього процесу;
– компетентностями планування та застосовування системи методів і форм
організації партнерства педагогічних працівників і батьків;
– основами досвіду конструктивної взаємодії та діалогічності вчителя і батьків
у процесах спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації
про різні аспекти і сторони навчання і виховання учнів

Силабус:

Завантажити силабус