Математика з практикум розв’язування задач (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Немає
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ФПШ-21, ФПШ-22
432ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ-21
ФПШ-22
432ФПШ-21
ФПШ-22

Опис курсу

Дисципліна «МАтематика з практикум розв’язування задач» є основною дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр початкової освіти, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 6 кредитів (180 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

Матеріали

Матеріали до курсу:

Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-2 класах

Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів

Скворцова С.О. Методика навчання математики в 3-4 класах

Формування поняття про просту задачу

Задача на знаходження суми

Досліджуємо задачі

Досліджуємо складові задачі

Методичні рекомендації до самостійної роботи (2021)

Практичні заняття

Тема 1-3.

Тема 4-5-6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 15.

тема 12.

Тема 11.

Тема 13.

Тема 14.

Teма 16.

Тема 17.

Тема 18.

Тема 19.

Тема 20.

Тема 22.

Тема 23..

Тема 24..

Тема 25.

Тема 27.

Тема 26.

Teма 28.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус