Практикум розв’язування задач (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Сірант Н. П.ФПШ-32, ФПШ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
680ФПШ-31Сірант Н. П.
ФПШ-32Лущинська О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Практикум розв’язування задач» є основною дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр початкової освіти, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 6 кредитів (180 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

Матеріали

Матеріали до курсу:

Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-2 класах

Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів

Скворцова С.О. Методика навчання математики в 3-4 класах

Формування поняття про просту задачу

Задача на знаходження суми

Досліджуємо задачі

Досліджуємо складові задачі

Методичні рекомендації до самостійної роботи (2021)

Практичні заняття

Тема 1-3.

Тема 4-5-6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 15.

тема 12.

Тема 11.

Тема 13.

Тема 14.

Teма 16.

Тема 17.

Тема 18.

Тема 19.

Тема 20.

Тема 22.

Тема 23..

Тема 24..

Тема 25.

Тема 27.

Тема 26.

Teма 28.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус