Основи інтегрованого навчання з методикою (013«Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Ростикус Н. П.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ-21Воробець Г. З.
ФПШ-22Воробець Г. З.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи інтегрованого навчання з методикою» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення здобувачів вищої освіти з нормативними документами, які визначають зміст інтегрованого навчання, поняттями «інтеграція» та «інтегроване навчання», основними підходами і методами інтегрованого навчання; виявлення спільного і відмінного між інтегрованим навчанням і міжпредметними зв’язками; формування умінь і навичок моделювання інтегрованого освітнього середовища.

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму