Основи інтегрованого навчання з методикою (013«Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Подановська Г. В.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31Подановська Г. В.
ФПШ-32Подановська Г. В.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи інтегрованого навчання з методикою» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення здобувачів вищої освіти з нормативними документами, які визначають зміст інтегрованого навчання, поняттями «інтеграція» та «інтегроване навчання», основними підходами і методами інтегрованого навчання; виявлення спільного і відмінного між інтегрованим навчанням і міжпредметними зв’язками; формування умінь і навичок моделювання інтегрованого освітнього середовища.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інтегрованого навчання з методикою» є:

— дати знання про структуру, зміст, характер, методику і специфіку інтегрованого навчання;

— розкрити шляхи реалізації інтегрованого навчання в початковій школі;

— формувати у здобувачів вищої освіти уміння і навички моделювання інтегрованого освітнього середовища;

— розкрити сутність поняття «інтеграція», «інтегроване навчання», «міжпредметні зв’язки», «тематичний підхід», «діяльнісний підхід», «критичне мислення», «інтегрований урок»;

— розширювати світогляд майбутніх вчителів початкових класів;

— формувати у здобувачів вищої освіти навички використання навчального матеріалу в конкретних умовах педагогічної ситуації;

 — формувати уміння наукового аналізу педагогічної діяльності.

 Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

         знати:

— нормативно-правову базу, зміст, мету, завдання інтегрованого навчання;

— принципи та основні форми організації інтегрованого освітнього середовища в початкових класах;

— основні підходи і методи інтегрованого навчання;

— особливості організації та здійснення самоаналізу педагогічної діяльності.

         уміти:

— складати конспекти інтегрованих уроків;

— моделювати інтегровані уроки;

— творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;

— володіти прийомами аналізу конспектів інтегрованих уроків та уроків;

— продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;

— виявляти педагогічні здібності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму