Подановська Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032)239-42-30

Електронна пошта: halyna.podanovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на уроках літературного читання; шляхи формування читацьких інтересів в молодших школярів; використання інноваційних методів на уроках у початковій школі

Курси

Публікації

                   Публікації у фахових наукових виданнях України

  1. Подановська Г. Психолого-педагогічні та методичні умови формування основ читацької самостійності молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №6.  С. 96 – 102.
  2. Подановська Г. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2017. Вип. 32.  С. 565 – 572.
  3. Подановська Г. Сутність та структура комунікативної компетентності особистості молодшого школяра. Освітні обрії: щомісячний науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ. 2019. №2 (49). С. 36 – 40.
  4. Подановська Г. Характеристика моделі формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2021. №1 (187). С. 139 –144.
  5. Подановська Г., Пеленська Н. Дидактично-методичні умови формування комунікативної компетентності на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з книжкою. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». 2023. № 4(22). С. 242-254.  (Категорія «Б», Index Copernicus).
  6. Подановська Г. Комунікативна складова у структурі читацької компетентності здобувача початкової освіти. Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка». 2023. № 7(13). С. 664-672.  (фахове видання категорії «Б»).
  7. Подановська Г. В., Дейнега М.А. Уроки літературного читання як основа розвитку творчих здібностей здобувачів початкової освіти. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка». 2023. № 13(27). С. 590-599 (фахове видання категорії «Б»).

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав

8. Подановська Г. Шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. Vol 3. №61(61). Р. 13 – 16.

9. Podanovska, H., Budnyk, O., Delenko, V., Dmytryshchuk, N., Kuras, V., & Fomin, K. (2023). The teaching approach for Ukrainian children affected by war: addressing challenges in the 21st Century. Revista Brasileira De Educação Do Campo8, e17332,  (міжнародне видання, включене у міжнародну базу Web of Science).

Методичні рекомендації

10. Подановська Г. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою: методичні рекомендації. Львів: Левада, 2017. 50 с.

 

Статті, тези конференцій

11. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2008. №5. С. 48 – 50.

12. Геруля Г. Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2010. №3.  С. 7–10.

13. Подановська Г. Підготовка студентів до формування літературознавчої компетенції як основи літературного розвитку молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №1. С. 123 – 131.

14. Подановська Г. В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Science and Education a New DimensionPedagogy and Psychology. Budapest, Hungary, 2015. ІІІ (34). Р. 53 – 56.

15. Подановська Г. Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2016. Випуск 31. С.264 – 271.

16. Подановська Г. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2016. Випуск 1. С. 9 – 13.

17. Подановська Г. В. Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон. 2017. №2 (42). С. 529 – 532.

18. Подановська Г.  В. Модель формування комунікативної компетентності учнів на уроках літературного читання у початковій школі. Eurasian scientific congress: VIII International scientific and practical conference (9 – 11 August, 2020). Barcelona, Spain. 2020. Р. 258 – 264.

19. Подановська Г.В. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як  лінгводидактична проблема // Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2022 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 302-304.

20. Подановська Г. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як лінгводидактична проблема. Стан, проблеми та перспективи розвитку мовно-літературної освіти в умовах реалізації продуктивної освітньої стратегії: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. С.69-71.

21.Подановська Г. Розвиток читацької самостійності здобувачів початкової освіти на уроках роботи з дитячою книжкою. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.24-26.

22. Подановська Г. Особливості розвитку монологічного мовлення здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. Вип. 9.  С. 27-29.

23. Подановська Г.В. Принципи формування комунікативної компетентності на уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2024 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 345-347.

24. Подановська Г.В. Використання інтерактивних методів навчання на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Четвертої (ІV) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 22-23 лютого 2024 року). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 144-146.

25. Подановська Г. В. Освітній буктрейлер як ефективний засіб популяризації читання в початковій школі. Актуальні проблеми та стратегії розвитку початкової освіти: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (16 травня 2024 року). Рівне: РДГУ, 2024. С.40-44.

Біографія

У 2007 році отримала базову вищу освіту за спеціальністю “Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя початкової школи.

З 2007 по 2008 р. – магістрантка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “Початкове навчання”, здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дисциплін початкового навчання.

У 2009 році була зарахована до аспірантури ТНПУ ім. В.Гнатюка, яку закінчила у 2016 році зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання української мови.

З 2008 року – викладач фахових дисциплін початкової освіти Відокремленого структурного підрозділу”Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” (з 2022 р. – сумісник).

Наукові досягнення:

17 вересня 2021 року відбувся захист кандидатської дисертаціїна тему «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою» зі спеціальності13.00.02 Теорія та методика навчання (українська мова).

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад