Подановська Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032)239-42-30

Електронна пошта: halyna.podanovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на уроках літературного читання; шляхи формування читацьких інтересів в молодших школярів; використання інноваційних методів на уроках у початковій школі

Курси

Публікації

                   Публікації у фахових наукових виданнях України

 1. Подановська Г. Психолого-педагогічні та методичні умови формування основ читацької самостійності молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №6.  С. 96 – 102.
 2. Подановська Г. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2017. Вип. 32.  С. 565 – 572.
 3. Подановська Г. Сутність та структура комунікативної компетентності особистості молодшого школяра. Освітні обрії: щомісячний науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ. 2019. №2 (49). С. 36 – 40.
 4. Подановська Г. Характеристика моделі формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2021. №1 (187). С. 139 –144.

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав

 1. Подановська Г. Шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. Vol 3. №61(61). Р. 13 – 16.

Методичні рекомендації

 1. Подановська Г. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою: методичні рекомендації. Львів: Левада, 2017. 50 с.

 

Статті, тези конференцій

 1. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2008. №5. С. 48 – 50.
 2. Геруля Г. Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2010. №3.  С. 7–10.
 3. Подановська Г. Підготовка студентів до формування літературознавчої компетенції як основи літературного розвитку молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №1. С. 123 – 131.
 4. Подановська Г. В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Science and Education a New DimensionPedagogy and Psychology. Budapest, Hungary, 2015. ІІІ (34). Р. 53 – 56.
 5. Подановська Г. Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2016. Випуск 31. С.264 – 271.
 6. Подановська Г. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2016. Випуск 1. С. 9 – 13.
 7. Подановська Г. В. Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон. 2017. №2 (42). С. 529 – 532.
 8. Подановська Г.  В. Модель формування комунікативної компетентності учнів на уроках літературного читання у початковій школі. Eurasian scientific congress: VIII International scientific and practical conference (9 – 11 August, 2020). Barcelona, Spain. 2020. Р. 258 – 264.
 9. Подановська Г.В. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як  лінгводидактична проблема // Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2022 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 302-304.

Біографія

У 2007 році отримала базову вищу освіту за спеціальністю “Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя початкової школи.

З 2007 по 2008 р. – магістрантка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “Початкове навчання”, здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дисциплін початкового навчання.

У 2009 році була зарахована до аспірантури ТНПУ ім. В.Гнатюка, яку закінчила у 2016 році зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання української мови.

З 2008 року – викладач фахових дисциплін початкової освіти Відокремленого структурного підрозділу”Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” (з 2022 р. – сумісник).

Наукові досягнення:

17 вересня 2021 року відбувся захист кандидатської дисертаціїна тему «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою» зі спеціальності13.00.02 Теорія та методика навчання (українська мова).

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад