Методика навчання української мови в початкових класах (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22
432доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПШ-21Ростикус Н. П.
ФПШ-22доцент Стахів М. О.
432ФПШ-21Ростикус Н. П.
ФПШ-22доцент Стахів М. О.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках мови і читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання курсу: розкрити зміст і завдання кожного з розділів дисципліни; охарактеризувати науково обґрунтовані і підтверджені досвідом принципи, методи і прийоми роботи з школярами; ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць; показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу; підготувати майбутніх учителів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти.

Рекомендована література

Рекомендована література (основна)

Рекомендована література (додаткова)

Матеріали

22.04.2020

15.04.2020

08.04.2020

Складання фрагментів конспектів 01.04.2020

Види вправ зі синтаксису 25.03.2020

Види речень 18.03.2020

Практичне морфемна будова слова

Практичне орфографія

Практичне 5

Практичне заняття 4

Практичне заняття 3

Практичне 2

Практичне 1

Запитання, винесені на залік 2017-2018 н.р.

Навчальна програма українська мова 1-4 класи

Методичні рекомендації до внесених змін у програмі

Питання-винесені-на-іспит

Навчальна програма з української мови 1-4 класи зі змінами

Вимоги щодо оцінювання навчальної діяльності учнів

Календарне планування 1 клас

Календарне планування 2 клас

Календарне планування 3 клас

Календарне планування 4 клас

Тематика курсових робіт для студентів ІІ курсу

Методичні рекомендації

Перелік питань, винесених на залік

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму