Методика навчання української мови в початкових класах (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22
416доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФПШ-21доцент Стахів М. О.
ФПШ-22Ростикус Н. П.
416ФПШ-21доцент Стахів М. О.
ФПШ-22Ростикус Н. П.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках мови і читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання курсу: розкрити зміст і завдання кожного з розділів дисципліни; охарактеризувати науково обґрунтовані і підтверджені досвідом принципи, методи і прийоми роботи з школярами; ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць; показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу; підготувати майбутніх учителів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти.

Рекомендована література

Рекомендована література (основна)

Рекомендована література (додаткова)

Матеріали

Практичне 6 (І підгрупа 12.10.20; ІІ підгрупа 26.10.20)

Практичне 5 (І підгрупа 21.09.20; ІІ підгрупа 05.10)

Практичне 4(І підгрупа 21.09.20)

Самостійна робота Методика навчання української мови

Вимоги щодо оцінювання навчальної діяльності учнів

Покликання на календарне планування 1 клас (за Букварем М.С. Вашуленка, О.В.Вашуленко

Робоча програма Методика навчання української мови 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус